Mat, Ema, Tica si eu in vacanta Caiet cu activitati integrate clasa pregatitoare ( Caiet de vacanta )

Mat, Ema, Tica si eu in vacanta Caiet cu activitati integrate clasa pregatitoare ( Caiet de vacanta )

Descriere

Caietul, prin cerințele lui, demonstrează copilului că toate cunoștințele acumulate trebuie folosite precum ingredientele unei prăjituri. Separat aceste cunoștințe-ingrediente nu înseamnă nimic, însă prin mixarea lor, lucrurile capătă o cu totul altă față, altă savoare și ne creează bucurie. Exerciţiile, însoţite de ilustraţii color, reprezintă o bogată resursă pentru activităţile specifice disciplinelor: comunicare în limba română, matematică şi explorarea mediului, dezvoltare personală, arte vizuale şi abilităţi practice. Astfel, copilul va fi stimulat să înveţe, să exerseze şi să recapituleze prin joc materia predată în acel an şcolar. Alături de el, în această călătorie de vacanţă, se vor afla trei prieteni – Mat, Ema şi Tică – care, acolo unde este necesar, vor participa la rezolvarea exerciţiilor propuse şi vor avea scris fiecare rezultatul obţinut. Copilul va putea completa şi el cu rezultatul său şi va putea observa dacă este asemănător cu vreunul din cele obţinute de Mat, Ema sau Tică.Câteva exemple de tipuri de exerciţii întâlnite:– comunicare: de receptare a mesajului oral şi scris precum şi cele de exprimare orală şi scrisă; aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri; asocierea unor imagini/enunţuri cu informaţiile ataşate; ordonarea alfabetică a unor cuvinte date; identificarea sensului unui cuvânt; despărţirea cuvintelor în silabe; numărarea silabelor unui cuvânt; stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt etc.; identificarea semnificaţiei unor simboluri întâlnite în situaţii cotidiene; „citirea” simbolurilor pentru vreme şi calendarului naturii; exersarea musculaturii fine a mâinii şi a coordonării mişcărilor prin colorare, haşurare în interiorul unui contur; jocuri de tip labirint; decorarea literelor mari şi mici de tipar prin desene sau prin colare, folosind seminţe, hârtie, fire;– matematică şi explorarea mediului: numărarea elementelor unei mulţimi; citirea numerelor de la 0 la 31; aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite condiţii; colorarea elementelor unei mulţimi după criterii date; identificarea „vecinilor“ unui număr; rezolvarea de adunări şi scăderi, cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul; identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în desene; folosirea formelor geometrice (pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi) în realizarea unor desene pe foaie cu pătrăţele; completarea unui calendar pe o săptămână/lună cu starea vremii, prin lipirea/desenarea unor simboluri – nori, soare, vânt etc.; identificarea unor aparate care funcţionează cu ajutorul electricităţii;– dezvoltare personală: realizarea de desene de tip autoportret; exerciţii de identificare a unor reguli de comportament în relaţia cu ceilalţi; jocuri pentru aprecierea emoţiilor în diferite situaţii.

Pe aceeași temă