Introducere in pedagogie. Consideratii teoretice si metodologice

0 ( 0 )
EDITURĂ:
AN EDIȚIE:
ISBN:
9786062811341
BDCID:
00496519
I. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA EDUCATIEI /13
I.1. Educatie si educabilitate / 13
I.2. Pedagogia – stiinta si arta a educatiei /19
I.3. Didactica si obiectul sau de studiu – procesul de invatamant/ 21
II. CARACTERISTICILE GENERALE ALE PROCESULUI DE INVATAMANT/ 23
II.1. Complementaritatea si interdependenta aspectelor formativ si informativ ale procesului de invatamant/ 23
II.2. Elevul ca subiect / obiect al educatiei in procesul de invatamant / 25
II.3. Caracterul cibernetic al procesului de invatamant/27
III. CURRICULUM SI INSTRUIRE/ 32
III.1. Curriculum - precizari conceptuale si scurt istoric /32
III.2. Acceptiuni si grade de generalitate ale curriculum-ului / 33
III.3. Curriculum-ul si formele educatiei / 35
III.4. Articularea formelor de curriculum formal, nonformal si Informal/ 40
IV. FINALITATI SI DIMENSIUNI ALE PROCESULUI DE INVATAMANT /43
IV.1. Idealul educational si scopurile educatiei – finalitatim macrosistemice/ 43
IV.2. Dimensiunile procesului de invatamant / 46
V. DESPRE INVATARE. DELIMITARE CONCEPTUALA SI RELATIA CU TERMENI PEDAGOGICI CONECSI/ 53
V.1. Instruirea, informarea si formarea/ 55
V.2. Predarea si invatarea /56
V.3. Evaluarea/ 60
VI. TEORII PRIVIND INVATAREA /62
VI.1. Teoria organizarii cumulativ-ierarhice a invatarii / 63
VI.2. Teoria psihogenezei conceptelor si operatiilor intelectuale/ 66
VI.3. Teoria structurala a invatarii/ 68
VI.4. Teoria organizatorilor cognitivi / 70
VII. PRINCIPIILE DIDACTICE/74
VII.1. Scurt istoric si prezentare generala /74
VII.2. Descrierea principiilor didactice / 75
VII.3. Caracteristici si functii ale principiilor didactice / 80
VIII. FINALITATI MICROSISTEMICE – OBIECTIVELE PEDAGOGICE ALE PROCESULUI DE INVATAMANT /82
VIII.1. Prezentarea conceptului de obiectiv pedagogic / 83
VIII.2. Functii ale obiectivelor pedagogice /85
VIII.3. Taxonomia obiectivelor pedagogice /85
IX. FINALITATI MICROSISTEMICE. NIVELUL OPERATIONAL/ 89
IX.1. Operationalizarea obiectivelor pedagogice / 89
IX.2. Precautii si exigente in operationalizarea obiectivelor pedagogice/ 91
IX.3. Avantaje si limite ale operationalizarii /93
X. CONTINUTUL PROCESULUI DE INVATAMANT / 96
X.1. Delimitarea conceptului de continut al invatamantului /96
X.2. Surse si valori fundamentale implicate in proiectarea continuturilor/ 97
XI. ORDONAREA SI ORGANIZAREA CONTINUTURILOR / 102
XI.1. Modalitati de ordonare a continuturilor /102
XI.2. Organizare mono- si/sau interdisciplinara / 104
XI.3. Organizarea modulara a continuturilor/ 108
XII. ORGANIZAREA CONTINUTURILOR INVATAMANTULUI -DOCUMENTELE SCOLARE/111
XII.1. Planul de invatamant / 113
XII.2. Programa scolara /122
XII.3. Manualul scolar / 125
XIII. STRATEGIA DIDACTICA / 128
XIII.1. Delimitari si precizari conceptuale / 128
XIII.2. Functii indeplinite de metodele didactice. Criterii de clasificare /130
XIII.3. Functii indeplinite de mijloacele de invatamant. Criterii de clasificare/ 132
XIV. PREZENTAREA PRINCIPALELOR METODE SI PROCEDEE DIDACTICE / 136
XIV.1. Metode expozitive /136
XIV.2. Metode euristice/ 140
XIV.3. Metode algoritmice / 147
XV. EVALUAREA REZULTATELOR INVATARII (I) /153
XV.1. Introducere in problematica evaluarii/ 153
XV.2. Delimitarea conceptului de evaluare. Evaluarea rezultatelor invatarii si componentele sale. Forme de evaluare. Metode si procedee de evaluare si concretizarea rezultatelor/ 156
XV.3. Functiile evaluarii / 165
XV.4. Principalele repere ale sistemului de notare in invatamantul preuniversitar/ 166
XVI. EVALUAREA REZULTATELOR INVATARII (II) /169
XVI.1. Tipuri de evaluare didactica. Randamentul scolar/ 169
XVI.2. Modele de evaluare. Progresul scolar. Succesul si insuccesul scolar. Cauze si factori determinant/ 176
XVI.3. Erori frecvente in evaluare. Tipuri de examinatori/ 179
XVII. ORGANIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE/ 185
XVII.1. Scoala si societate. Scoala, o institutie in permanenta si necesara transformare/ 185
XVII.2. Cadrul si formele de organizare a activitatilor didactice/ 187
XVII.3. Modalitati de organizare a activitatilor didactice/189
XVIII. PROIECTAREA PEDAGOGICA A INSTRUIRII/ 197
XVIII.1. Conceptul de proiectare pedagogica / 197
XVIII.2. Modele de proiectare pedagogica / 198
XVIII.3. Proiectarea activitatilor didactice / 200
XVIII.4. Tipuri si variante de lectii / 204
XIX. DIFERENTIERE SI PERSONALIZARE A INSTRUIRII / 210
XIX.1. Indivizi egali sau egalitate a sanselor? / 210
XIX.2. Diversitatea ofertei educationale. Conceptele pedagogice de diferentiere si personalizare a instruirii/212
XIX.3. Criterii si forme de diferentiere si personalizare a instruirii/ 213
XX. COMUNICAREA PEDAGOGICA. DIMENSIUNEA SPIRITUALA SI CONDITIA ETICA A RELATIEI FORMATOR–EDUCAT / 219
XX.1. Comunicarea umana. Forme de comunicare / 219
XX.2. Specificul comunicarii pedagogice / 222
XX.3. Modalitati de comunicare. Randamentul comunicarii. Exigente ale unei comunicari eficiente / 225
XX.4. Dimensiunea spirituala si conditia etica a relatiei formator-educat / 229

Carti Pedagogie Carti Științe Umaniste Carti Stiinte Carti Curs Carti Stiinte Sociale Carti Politica

Comandă Cartea

Termeni și Condiții
Contact
Despre
© 2000 - 2021 bundecitit.ro - Toate drepturile rezervate
Motor de cautare carti si oferte de carti.
Parteneri: Zippit