Bacalaureat. Limba și literatura română. Profil uman 2017 (proba scrisă, proba orală)

Bacalaureat. Limba și literatura română. Profil uman 2017 (proba scrisă, proba orală)

Descriere

Lucrarea de fata reprezinta cel mai eficient si mai complet instrument de lucru pentru pregatirea examenului de maturitate, propunand subiecte, dupa modelul oficial, atat pentru proba scrisa, cat si pentru proba orala a bacalaureatului. Volumul este recomandat in special profilului umanist si pedagogic. Cuprinde: - programa de examen; - 50 de teste pentru proba scrisa; - sugestii si aplicatii privind rezolvarea subiectelor pentru proba scrisa; - 30 de modele pentru proba orala; - grila descriptorilor competentei de comunicare orala, in functie de care se va realiza evaluarea la examen - un "Dictionar de termeni literari" Fragment:   “4. Precizeaza tema poeziei si un motiv literar prezent in textul dat. 4 puncte 5. Prezinta semnificatia titlului, in relatie cu textul poeziei. 4 puncte 6. Ilustreaza conceptul sugestie (sau ambiguitate) cu ajutorul exemplelor din textul. 4 puncte 7. Exprima un punct de vedere referitor la motivul sublinierii, de catre poet, a ultimului vers. 4 puncte 8. Ilustreaza, cu cate un exemplu din textul dat, doua trasaturi ale genului liric. 4 puncte 9. Comenteaza strofa din chenar, intr-un text de 60-100 de cuvinte, prin evidentierea relatiei dintre ideea poetica si mijloacele artistice. 4 puncte    SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) Scrie un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre rolul muzicii in viata unui adolescent. In elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: - sa respecti structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor in scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri; 8 puncte - sa ai continutul adecvat argumentarii pe tema data: formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de problematica pusa in discutie, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte - sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie) si precizarea privind numarul de cuvinte. 6 puncte Nota! in vederea acordarii punctajului, textul trebuie sa fie in concordanta cu problematica pusa in discutie.    SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) Redacteaza un eseu de 600-900 de cuvinte in care sa prezinti particularitatile de constructie a unui personaj dintr-un text narativ studiat apartinand lui Mihail Sadoveanu. In elaborarea eseului, vei avea in vedere urmatoarele repere: - prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/conflictele din textul studiat; - relevarea unei trasaturi a personajului ales, ilustrate prin doua episoade/ citate/secvente comentate; - ilustrarea a patru elemente de structura si de compozitie ale textului, semnificative pentru constructia personajului ales (de exemplu: actiune, conflict, incipit, final, perspectiva narativa, relatii temporale si spatiale, registre stilistice, limbajul personajelor etc.)”

Pe aceeași temă

Liliana Paicu