Bacalaureat. Limba și literatura română. Profil real 2017 (proba scrisă, proba orală)

Bacalaureat. Limba și literatura română. Profil real 2017 (proba scrisă, proba orală)

Descriere

Lucrarea de fata reprezinta cel mai eficient si mai complet instrument de lucru pentru pregatirea examenului de maturitate, propunand subiecte, dupa modelul oficial, atat pentru proba scrisa, cat si pentru proba orala a bacalaureatului. Volumul este recomandat in special pentru profilul real si pentru toate profilurile si specializarile filierei tehnologice. Cuprinde: - programa de examen; - 50 de teste pentru proba scrisa; - sugestii si aplicatii privind rezolvarea subiectelor pentru proba scrisa; - 30 de modele pentru proba orala; - grila descriptorilor competentei de comunicare orala, in functie de care se va realiza evaluarea la examen - un "Dictionar de termeni literari" Autori: Florin Ionita, Marilena Lascar, Liliana Paicu,  Mihail Stan Fragment: “Scrie pe foaia de examen raspunsul la fiecare dintre urmatoarele cerinte cu privire la text: 1. Explica rolul din context al liniei de pauza. 2 puncte 2. Scrie cate un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor umbra si cainta. 2 puncte 3. Integreaza intr-un enunt o expresie/ o locutiune continand substantivul inima. 2 puncte 4. Precizeaza doua motive literare identificate in poezie. 4 puncte 5. Mentioneaza doua marci lexico-gramaticale prin care se evidentiaza subiectivitatea eului liric in textul poetic citat. 4 puncte 6. Exprima-ti opinia despre rolul interogatiei retorice: „Vei plange mult atunci ori vei ierta?” 4 puncte 7. Prezinta semnificatia unei figuri de stil identificate in textul poetic dat. 4 puncte 8. Precizeaza doua modalitati de innoire a versificatiei, identificate in text. 4 puncte 9. Comenteaza, intr-un text de 60-100 de cuvinte, semnificatia versurilor finale: „Nu stii,/ ca numa-n lacuri cu noroi in fund cresc nuferi?" 4 puncte    SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) Scrie un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre importanta unei educatii financiare corecte in formarea adolescentilor si a tinerilor. In elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: - sa respecti structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor in scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri; 8 puncte - sa ai continutul adecvat argumentarii pe tema data: formularea ipotezei/a propriei opinii fata de problematica pusa in discutie, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte - sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie) si precizarea privind numarul de cuvinte. 6 puncte  Nota! in vederea acordarii punctajului, textul trebuie sa fie in concordanta cu problematica pusa in discutie. Nu sunt obligatorii exemplele din opere literare.   SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) Redacteaza un eseu de 600 - 900 de cuvinte (doua - trei pagini), in care sa prezinti relatia dintre doua personaje dintr-un roman al experientei studiat”

Pe aceeași temă

Liliana Paicu