Drept civil. Drepturi reale principale

Drept civil. Drepturi reale principale

An publicare
2011
Nr. Pagini
312
ISBN
9789731276199
Categorii

Descriere

Cursul "Drept civil. Drepturi reale principale" intenţionează să vină în sprijinul studenţilor, masteranzilor şi specialiştilor (teoreticieni şi practicieni) care studiază sau aplică normele de drept civil în activitatea profesională.
Noul Cod civil adoptat prin Legea nr. 287/2009, intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2011 prin Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Legii nr. 287/2009, a stat la baza elaborării cursului de faţă fiind tratate aici problemele drepturilor reale principale, atât din perspectiva noilor reglementări cât şi în comparaţie cu vechile reglementări în materie. Lucrarea "Drept civil. Drepturi reale principale" scoate în evidenţă elementele noi şi utile din perimetrul drepturilor reale. Evidenţiem împrejurarea că actualul Cod civil reglementează explicit dreptul de proprietate privată şi dreptul de proprietate publică, precum şi drepturile reale principale derivate din dreptul de proprietate publică, spre exemplu: dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul de folosinţă. Cursul abordează şi instituţiile nou reglementate de actualul Cod civil, cum ar fi administrarea bunurilor altuia, fiducia şi înscrierea în cartea funciară cu efectul constitutiv al intabulării. În cuprinsul cursului au fost formulate observaţii critice relative la terminologia utilizată, lipsită pe alocuri de rigoare, ori referitoare la necorelarea diferitelor texte de lege. Lucrarea "Drept civil. Drepturi reale principale" semnalează, deşi pare paradoxal, fiind vorba despre o lege nouă, o serie de reglementări incomplete ori neclare din actualul Cod civil şi avansează propuneri de lege ferenda pentru corectarea şituaţiilor respective. Conştienţi de faptul că doctrina şi jurisprudenţa vor evidenţia şi clarifica numeroase aspecte juridice izvorâte din interpretarea şi aplicarea normelor Codului civil referitoare la instituţiile fundamentale ale drepturilor reale principale, am încercat să supunem atenţiei şi mai ales dezbaterii celor interesaţi câteva dintre acestea pe care le-am conşiderat relevante. Fără a nega importanţa reglementărilor cuprinse în noul Cod civil, afirmăm că, măcar din punct de vedere didactic, problemele drepturilor reale principale trebuie tratate, astfel cum am şi procedat, din perspectiva dreptului civil ca ştiinţă. Doctrina şi jurisprudenţa au constituit un sprijin real în demersurile pentru interpretarea reglementărilor Codului civil, pentru căutarea şi identificarea voinţei legiuitorului, pentru încadrarea regulilor şi principiilor noi de drept civil în sistemul general de drept existent, astfel încât, teoreticienii şi mai ales practicienii să găsească soluţiile practice cele mai convenabile soluţionării unor situaţii date. Cursul "Drept civil. Drepturi reale principale" cuprinde şi o serie de teste-grilă al căror scop se doreşte a fi surprinderea unor aspecte legate de instituţiile juridice specifice materiei drepturilor reale principale şi exersarea raţionamentului logico juridic şi a atenţiei studenţilor, masteranzilor şi candidaţilor la admiterea în Institutul Naţional al Magistraturii, în avocatură şi în alte profesii juridice.
 

Pe aceeași temă

Gabriel Boroi,Mona Maria Pivniceru,Tudor Vlad Radulescu,Bogdan Nazat,Carla Alexandra Angelescu,Dragos Dumitru,Ioana Nicolae

Gabriel Boroi,Mona Maria Pivniceru,Tudor Vlad Radulescu,Bogdan Nazat,Carla Alexandra Angelescu,Dragos Dumitru,Ioana Nicolae

Iosif R. Urs,Petruta Ispas

Florea Bujorel