Fișe de drept civil. Partea generală. Persoane. Drepturi reale principale. Obligații. Contracte. Succesiuni. Familie

Descriere

Fise de drept civil, reprezintă, în acest moment, unică lucrare de acest gen, elaborată de teoreticieni și practicieni cu experiență, personalități importante ale învățământului juridic românesc, care...