Exercitii practice de limba romana


Descriere

     In contextul aplicarii noilor programe de limba si literatura romana, centrate pe formarea la elevi a competentelor specifice - competente derivate din cele generale si circumscrise celor opt competente-cheie prevazute de Cadrul Comun European de Referinta pentru Limbi -, o lucrare de tipul celei de fata are rolul de a-l orienta atat pe profesor, cat si pe elevul din clasele V-VIII in activitatea de predare-invatare-evaluare. Ea pleaca de la premisa ca limba si literatura romana in invatamantul preuniversitar trebuie predata si insusita ca o disciplina de cultura generala, al carei studiu nu are ca finalitate specializarea filologica a elevilor, ci construirea competentei de comunicare si a competentei culturale a acestora, alfabetizarea lor functionala in domeniu, fara a-i conduce catre abstractiunile teoretice din aria academica.

    Lucrarea ofera, in primul rand elevilor, prin varietatea exercitiilor propuse, o perspectiva pragmatica de abordare a cunostintelor in procesul de invatare, prin implicarea constienta si activa in dobandirea unei competente reale de comunicare in limba romana, atat a elevilor din scolile cu predare in aceasta limba, cat si a celor din scolile cu predare in limbile minoritatilor nationale. 

     Din cuprins :
 
TEST DE EVALUARE INITIALA
CARTEA - OBIECT CULTURAL (ACTUALIZARE)
STRUCTURAREA OPEREI LITERARE. TEXTUL NARATIV (ACTUALIZARE). OPERA LIRICA (ACTUALIZARE)
    FIGURILE DE STIL (ACTUALIZARE). ALEGORIA
VERSIFICATIA
NOTIUNI DE FONETICA
NOTIUNI DE SINTAXA
    ENUNTUL
    FRAZA. RELATIILE SINTACTICE IN PROPOZITIE SI IN FRAZA
    CUVINTELE SI CONSTRUCTIILE INCIDENTE. PUNCTUATIA LOR
PREDICATUL SI PROPOZITIA SUBORDONATA PREDICATIVA
    PREDICATUL VERBAL. PREDICATUL NOMINAL  
    ACORDUL PREDICATULUI CU SUBIECTUL 
    PROPOZITIA SUBORDONATA PREDICATIVA
SUBIECTUL SI PROPOZITIA SUBORDONATA SUBIECTIVA
SCRIERI SF 
ATRIBUTUL SI PROPOZITIA SUBORDONATA ATRIBUTIVA
BALADA POPULARA
    LEXIC, VERSIFICATIE
    CARACTERISTICI ALE GENULUI EPIC, PERSONAJE
    PARTICULARITATI ALE SPECIEI
COMPLEMENTUL DIRECT SI PROPOZITIA SUBORDONATA COMPLETIVA DIRECTA
COMPLEMENTUL INDIRECT SI PROPOZITIA SUBORDONATA COMPLETIVA INDIRECTA
ROMANUL  
COMEDIA
    LEXICUL
    PARTICULARITATI ALE TEXTULUI DRAMATIC
    ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A SUBIECTULUI
    PERSONAJE
    CARACTERISTICI ALE SPECIEI 
COMPLEMENTELE CIRCUMSTANTIALE SI PROPOZITIILE SUBORDONATE CIRCUMSTANTIALE

Comanda CarteaTermeni și Condiții
Contact
Despre
© bundecitit.ro
Toate drepturile rezervate
Motor de cautare carti si oferte de carti.