Dosar Stalin - Genialissimul generalissim

Dosar Stalin - Genialissimul generalissim

Descriere

Cartea de faţă se naşte din provocările unei istorii tragice şi din energia luminoasă a unui dialog intelectual. Pornind de la Stalin şi umbra sa, recuperând moştenirea traumatică a trecutului recent, Vladimir Tismăneanu şi Marius Stan gândesc un discurs în egală măsură arheologic şi pedagogic. Peste Atlantic se ţese o punte de amintiri, de evocări şi de judecăţi articulate din unghiul libertăţii. Dosar Stalin. Genialissimul generalissim apare în anul în care Rusia lui Putin retrezeşte demonii sovietici. Analiza intelectuală îşi dovedeşte forţa anticipativă. Ioan Stanomir Totalitarismul e încă un subiect de mare actualitate în România. O demonstrează paginile scrise de Vladimir Tismăneanu şi Marius Stan, la şase decenii de la moartea lui Stalin. Nu, nu veţi citi un discurs funebru, ci o explicaţie a felului în care ideile politice au fabricat crime! Cristian Preda Într-o lume în care cântecele de sirenă ale comunismului contondent găsesc tot mai multe urechi obediente, rolul intelectualului critic e mai important ca oricând. Cartea lui Vladimir Tismăneanu şi a lui Marius Stan îşi îndeplineşte, şi din acest punct de vedere, cu prisosinţă, menirea: aceea de a atrage atenţia asupra capcanelor istoriei. Când criminalul sociopat Lenin redevine un „far luminos“ pentru mulţi adepţi ai utopiei egalitariste, autorii propun o revenire la raţiune, argument şi document. Ei demonstrează peremptoriu că n-a existat niciodată un umanism al comunismului, al fascismului ori nazismului. Discursul lor se revendică unei tradiţii strălucite a intelectualului angajat, o direcţie de maximă respectabilitate civică şi morală, ilustrată de mari nume precum Danilo Kiš, Václav Havel, Monica Lovinescu ori Hannah Arendt — adică acea pleiadă a oamenilor curajoşi de la care avem datoria să învăţăm ce înseamnă a trăi în adevăr. Mircea Mihăieş Vladimir Tismăneanu. Profesor de ştiinte politice la Universitatea Maryland. Este autorul a numeroase cărţi între care The Devil in History: Communism, Fascism, and Some Lessons of the Twentieth Century (University of California Press, 2012, trad. rom. Humanitas, 2013), Despre comunism. Destinul unei religii politice, Arheologia terorii, Irepetabilul trecut, Stalinism pentru eternitate. O istorie politică a comunismului românesc, Fantasmele salvării, Fantoma lui Gheorghiu‑Dej, Democraţie şi memorie, Reinventarea politicului. Europa Răsăriteană de la Stalin la Havel. Coedi­tor, împreună cu Dorin Dobrincu şi Cristian Vasile, al Raportului Final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (Humanitas, 2007). Coeditor, împreună cu Bogdan Cristian Iacob, al volumului The End and the Beginning: The Revolutions of 1989 and the Resurgence of History (Central European University Press, 2012). Coautor, împreună cu Mircea Mihăieş, al volumelor Vecinii lui Franz Kafka, Balul mascat, Încet, spre Europa, Schelete în dulap, Cortina de ceaţă şi O tranziţie mai lungă decât veacul. România după Ceauşescu. Editor, între 1998 şi 2004, al trimestrialului East European Politics and Societies (în prezent membru al Comitetului Editorial). În 2006 a fost preşedintele Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din Romania. Marius Stan. Politolog şi redactor‑şef al revistei History of Communism in Europe. Începând cu 2006 s‑a ocupat de studierea istoriei regimurilor comuniste. Este autorul multor articole aca­demice şi lucrări colective asupra istoriei recente a României, precum şi al unor articole de presă culturală pe teme de istorie politică şi intelectuală. Din 2014 este fotojurnalist la Radio Europa Liberă. Coautor, împreună cu Mihai Burcea şi Mihail Bumbeş, al Dicţionarului ofiţerilor şi angajaţilor civili ai Direcţiei Generale a Penitenciarelor. Aparatul Central: 1948‑1989, Iaşi, Polirom (vol. I/ 2009; vol. II/ 2011). Cea mai recentă carte publicată: Adam Burakowski, Marius Stan, Kraj smutny pelen humoru. Dzieje Rumunii po 1989 roku/ O ţară tristă plină de umor. Istoria României după 1989, Varşovia, Editura TRIO, 2012.

Pe aceeași temă

Vladimir Tismaneanu,Marius Stan

Vladimir Tismaneanu,Marius Stan

Gabriel Liiceanu,Gabriel Liiceanu

Marius Stan