Autor: Dora Baiasu, 3 titluri

Clasa 4,Diana Serban,Dora Baiasu ,Elena Nica