Psihologie sociala clinică , Ion Dafinoiu, Ştefan Boncu


Psihologia socială și psihologia clinică sunt domenii interconectate: pe de o parte, numeroase disfuncții psihologice sunt generate în cadrul acțiunilor sociale cotidiene, iar pe de altă parte, eficiența intervențiilor terapeutice depinde în mare măsură de cunoașterea dinamicilor psihosociale prezente în spațiul clinic. Propunând o abordare integrativă a conceptului de sănătate psihologică, volumul are ca principal obiectiv introducerea disciplinei psihologiei sociale clinice în România. Sunt expuse pe larg problemele emoționale în viața cotidiană, cauzele comportamentului disfuncțional, rolul dinamicilor interpersonale și de grup în adaptare și terapie, procesele de schimbare psihologică, dar și strategiile terapeutice în context social.Cuprins extins: Sistemul comportamental de atașament;
Teoria managementului terorii;
Autodeterminarea;
Teoria discrepanțelor sinelui;
Anxietatea socială fizică;
Sinuciderea: repere pentru strategii preventive eficiente;
Procese interpersonale în depresie;
Teoria neajutorării învățate;
Stresul traumatic secundar;
Proiecția defensivă;
Narcisismul;
Iluzia controlului;
Fenomenul impostorului;
Identitatea narativă;
Reglarea emoțională;
Hipnoză - sugestibilitate și hipnoterapie.
Noua