Opere complete. vol. 10, Civilizaţia în tranziţie

Opere complete. vol. 10, Civilizaţia în tranziţie , Carl Gustav Jung


Unul dintre cele mai interesante eseuri din acest volum, dedicat analizei din perspectiva teoriei arhetipurilor a unor fenomene spirituale şi sociale contemporane lui Jung, este cel despre fenomenul farfuriilor zburătoare. Abordate nu ca realitate fizică, ci ca una psihică, OZN-urile ilustrează pentru omul contemporan modul în care se naşte un mit. Plecând de la forma rotundă sau ovală a obiectelor cereşti neidentificate, Jung le consideră proiecţii cosmice ale simbolurilor arhetipului sinelui (mandale). Cu totul surprinzătoare este şi interpretarea pe care o dă gânditorul elveţian naţional-socialismului. Ca fenomen iraţional, el este accesibil explicaţiilor din perspectiva inconştientului (colectiv), şi nu explicaţiilor „raționale” - prin factorii politici, sociali, economici. Jung consideră că manifestarea arhetipului etnic al germanilor - Wotan - este principala sa cauză. Mai reţin atenţia eseurile: Problema sufletului la omul modern, Femeia în Europa, Despre situaţia actuală a psihoterapiei, Complicaţiile psihologiei americane, Apariția unei lumi noi. Toate scrierile reunite în prezentul volum ilustrează bogăţia cunoştinţelor şi profunda originalitate a gândirii lui Jung.
Noua