Mic dicționar isihast. Vol. 14

Mic dicționar isihast. Vol. 14 , Ghelasie Gheorghe


Taina în Sine a Misticii Euharistice este, pentru părntele Ghelasie, Taina Întrupării FIULUI. Prin aceasta accedem la memoria de Rai și trecem spre starea eshatologică de înveșnicire în unirea liturgică, neamestecată și nedespărțită, cu DUMNEZEU Cel UNUL în TREIME. Precizările terminologice înfățișate de părintele de la Frăsinei în acest volum, plecând de la categoriile de REVELAȚIE, oferă o cheie de înțelegere a acestei viziuni mistice. Accentul este pus pe o înscriere filială a întregii creații, materiale și spirituale, în chipul iconic al ființei, cel ce conferă făpturii identitate, integritate și orientare spre împlinire în comuniune, întru bucuria Împărăției lui DUMNEZEU. 
Noua

Carti pe aceeasi tema