In fiction we trust

In fiction we trust , Alfred Bulai, Cătălin Partenie


12 autori din România, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii (cinci filozofi, un elenist, un istoric, doi sociologi, un economist, un antropolog și un regizor și profesor de teatru) ne istorisesc în acest volum despre modul în care ficțiunea și non-ficțiunea se întrepătrund în cunoașterea realității.

Fiction-non-fiction (Cătălin Părtenie) • Despre ficțiune (Stephen Halliwell) • Thucydides Mythistoricus (Zoe Petre) • Minciuna nobilă a legiuitorului? Adevăr și ficțiune în convingerile morale și politice ale lui Rousseau (David Lay Williams) • Despre fantezie la Brentano și Husserl (Ion Tănăsescu) • Minciuni în care nu totul e fals. Levinas, filozofie și ficțiune (William Buckingham) • Spunerea de povești în economie (Deirdre N. Mccloskey) • Ficțiune și interpretare în sociologie (Lazăr Vlăsceanu) • Nu vom fi niciodată postmoderni. Ficțiune și autenticitate (Vintilă Mihăilescu) • Dragă mincinosule. Actorie, amăgire și spectatorul inteligent (Vladimir Mirodan) • Despre iepuri și oameni. Ficțiunea în modelarea științifică (Român Frigg) • Cunoaștere și ficțiune (Alfred Bulai)
Noua