Fundamente metodologice ale științelor sociale

Fundamente metodologice ale științelor sociale , Traian Rotariu


Susținînd ideea de sociologie științifică, Traian Rotariu face o trecere în revista a metodologiei cercetării sociale. Analiza sa are în vedere în primul rînd metodele de culegere a informațiilor și cele două forme fundamentale sub care se prezintă datele obținute în cadrul oricărei cercetări științifice: cea cantitativă și cea calitativă. Sînt de asemenea prezentate diferitele orientări din domeniul științelor sociale – realiste, constructiviste, individualiste sau holiste –, care privilegiază una sau alta dintre metode sau chiar un pluralism metodologic. Volumul le oferă studentilor și profesorilor de la facultatile de științe sociale sinteze utile, bazate pe o bibliografie de ultimă oră, iar specialiștilor în domeniu – puncte de plecare pentru reevaluarea muncii de cercetare și pentru găsirea unor soluții la probleme metodologice fundamentale. Cuprins extins: Sociologia ca știință • Cantitativ și calitativ în cercetarea din științele sociale • Individualism sau holism • Realism sau constructivism • Construcție
realitate
realitate socială
construcție socială • Monism metodologic sau dualism metodologic • Explicație și comprehensiune; problema cauzalității • O evaluare sumară a metodelor de culegere a informației în științele sociale • Forme ale observației în științele sociale
Noua