Educația specială. Ghid metodologic , Alois Gherguţ, Gabriela Raus, Luciana Frumos


 Educația specială este destinată tuturor copiilor cu dizabilități care nu reușesc să atingă un nivel de cunoaștere și de comportament social corespunzător vârstei lor în cadrul învățământului obișnuit. Volumul acoperă proiectarea didactică pentru o mare diversitate de discipline, tipuri de lecții, jocuri și activități recuperatorii din programele de terapie complexă și integrată, fiind centrat pe prezentarea unor proiecte didactice pentru elevii cu deficiențe de intelect, de auz sau de vedere. Este primul ghid de pe piața editorială autohtonă care prezintă într-o manieră exhaustivă procesul de proiectare didactică după toate rigorile psihopedagogice și metodologice, venind în întimpinarea unor nevoi reale ale cadrelor didactice în formare sau active în rețeaua școlară. Cuprins extins: Particularități psihologice ale principalelor categorii de copii cu dizabilități • Principii generale și specifice în educația specială • Finalități și obiective în învățământul special • Metode de învățământ • Mijloace de învățământ și materiale didactice • Evaluarea școlară a elevilor cu dizabilități • Strategii didactice. Diferențiere și individualizare • Proiectarea activității didactice • Evaluarea activităților didactice în diferite contexte • Modele de proiecte didactice
Noua