Dicționar de dificultăți ale limbii engleze , Ileana Baird


Dacă stăpâniți limba engleză la nivel mediu-avansat, acest dicționar va ajută:
• să eliminați confuziile create de false friends și de phrasal verbs;
• să alegeți termenul potrivit dintr-o serie sinonimică;
• să ortografiați corect anumiți termeni;
• să folosiți formele gramaticale adecvate în exprimarea colocvială;
• să citiți corect abrevierile;
• să înțelegeți diferențele dintre unii termeni din engleză britanică și corespondenții lor din engleză americană;
• să va însușiți o serie de norme gramaticale: numărul substantivelor, articolul, adverbele fără marca specifică, utilizarea predicativă sau atributivă a unor adjective, verbele fără aspect continuu, verbele modale, subjonctivul, contrastul gerunziu/infinitiv, prepoziția etc.

Dicționarul va propune de asemenea un set de exerciții cu termenii plasați cel mai frecvent în contexte incorecte, alături de răspunsurile corespunzătoare.
Noua