Crux

Crux , George State


 Există cărți care reușesc performanță de a scăpa etichetărilor, funcționând în răspăr nu doar cu tradiția, ci și cu producțiile contemporanilor. Pentru mulți, curajosul volum de debut al lui George State va însemna – sau ar trebui s-o facă – un veritabil șoc, marca a diferenței fertile față de orice produse lirice aflate în acest moment pe piață de poezie. Crux posedă capacitatea unică de a institui, necruțător și subversiv, în afară modelor sau a oricărui vacarm contextual, un nou limbaj poetic, cu toate riscurile și beneficiile pe care acest fapt le impune, reclamând totodată, din partea cititorului, și un nou tip de lectură. 
Noua

Carti pe aceeasi tema