Crux

Crux , George State


 Există cărți care reușesc performanță de a scăpa etichetărilor, funcționând în răspăr nu doar cu tradiția, ci și cu producțiile contemporanilor. Pentru mulți, curajosul volum de debut al lui George State va însemna – sau ar trebui s-o facă – un veritabil șoc, marca a diferenței fertile față de orice produse lirice aflate în acest moment pe piață de poezie. Crux posedă capacitatea unică de a institui, necruțător și subversiv, în afară modelor sau a oricărui vacarm contextual, un nou limbaj poetic, cu toate riscurile și beneficiile pe care acest fapt le impune, reclamând totodată, din partea cititorului, și un nou tip de lectură. 
Noua