Constituția României, Convenția europeană a drepturilor omului, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Constituția României, Convenția europeană a drepturilor omului, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene , ***


Cartea reunește principalele instrumente naționale și europene în domeniul protecției drepturilor și libertăților fundamentele ale omului: Constituția României, Convenția europeană a drepturilor omului și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Constituția României din 1991 reprezintă cadrul legislativ fundamental pentru organizarea și funcționarea statului și societății pe baze democratice. Ediția de față cuprinde textul ei revizuit prin Legea nr. 429/2003 și republicat în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, cele mai multe articolele fiind însoțite de trimiteri la legislația specială conexă, actualizată până la data de 15 septembrie 2016.

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și protocoalele sale adiționale garantează și protejează drepturile și libertățile fundamentale ce au că titulari persoane fizice, privite individual, sau diverse entități sociale din statele membre ale Consiliului Europei. În prezentul volum este redat textul Convenției, alături de Primul Protocol adițional și de Protocoalele nr. 4, nr. 6, nr. 7, nr. 12, nr. 13, nr. 15 și nr. 16.

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene cuprinde ansamblul drepturilor civice, politice, economice și sociale ale cetățenilor europeni și ale tuturor celor care locuiesc pe teritoriul Uniunii Europene. Documentul a fost proclamat în mod oficial la Nișă, la 7 decembrie 2000, de Parlamentul European, Consiliu și Comisie, iar în decembrie 2009, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, i-a fost conferită aceeași forță juridică obligatorie că aceea a tratatelor. În această ediție este prezentat textul publicat în Jurnalul Oficial, seria C, nr. 202 din 7 iunie 2016.

Lucrarea Constituția României, Convenția europeană a drepturilor omului, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene se adresează nu numai specialiștilor în drept, ci tuturor cetățenilor români, în vederea unei corecte cunoașteri a drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale.
Noua