Concedierea angajaților

Concedierea angajaților , Olimpia-Monica Matiaș


Lucrarea Concedierea angajaților a fost concepută că un instrument de lucru extrem de util pentru cei care sunt chemați să cunoască și să aplice normele legale cu privire la instituția concedierii angajaților (salariați, funcționari publici, angajatori, organizații sindicale și organizații patronale), prin analiză grupată și comparativă atât a concedierii salariaților, astfel cum este prevăzută de Codul muncii, cât și a eliberării și destituirii din funcția publică a funcționarilor publici, conform Legii nr. 188/1999. Sunt expuse, de asemenea, normele procedurale, cum ar fi, spre exemplu, cele care reglementează cercetarea disciplinară, conținutul deciziei de concediere, termenul în care această poate fi contestată sau procedura de judecată. Abordarea teoretică este completată prin prezentarea, la finalul secțiunilor dedicate principalelor instituții, a unor cazuri relevante din practică instanțelor judecătorești.

Întreagă analiză intreprinsă pe parcursul lucrării Concedierea angajaților evidențiază că între concedierea salariaților și eliberarea și destituirea din funcție a funcționarilor publici există o serie de asemănări, dar și de diferențieri, la fel cum se poate aprecia că o multitudine de instituții juridice care vizează salariații și funcționării publici au caracteristici comune și, respectiv, caracteristici distincte.
Noua