All inclusive

All inclusive , Bogdan Georgescu


„Scrise într-un interval de cinci ani, între 2009 și 2013, piesele publicate acum au în comun, dincolo de posibilele asemănări și diferențe tipologice, generate de tipul de practică teatrală de la care pornesc – documentarea directă cu performerii neprofesioniști în jurul unor experiențe relevante pentru propriul univers de viață sau extrapolarea ficțională, la nivel de fenomen social, a unor fapte, întâmplări, povești cu statut de eveniment public, documentate din surse primare sau secundare –, dezvoltarea lor, inițială și principială, ca suport performativ activat prin prezentarea scenică. Nu e vorba, însă, de faptul că, fiind create într-un context teatral în care procesul scrierii coincide cu cel al construcției conceptului de spectacol, ele ar constitui, primordial, scenarii-schelet ce nu pot exista în afara spectacolului-ca-text (autonomia de sens aparținând exclusiv spectacolului). E vorba, pur și simplu, despre faptul că acest proces al scrierii presupune testarea „în viu“ a dramaturgiei și reglarea mecanismelor ei în funcție de condițiile concrete de reprezentare, cu tot ce presupune asta (inclusiv o paralelă dramaturgie de spectacol ce-și face loc în didascaliile pieselor).” Fragment prefață All Inclusive – O hiperdramaturgie a invizibilității sociale – Iulia Popovici
Noua

Carti pe aceeasi tema