Lecturiada 4

Lecturiada 4

Descriere

„Lecturiada 4 redesenează, cu multă precizie, harta spațiilor nou-create sau redescoperite în cei 10 ani de existență a proiectului: cartografiere importantă prin extinderea, complexitatea și dinamica ei.   Harta pune în clar harta unei didactici a cercurilor, înțelese ca forme școlar-neșcolare de cultivare a lecturii autentice.   Pe teritoriul acestei noi didactici identific, mai întâi, viziunea centrală despre literatură: o viziune conform căreia textul literar este un discurs artistic esențial despre natura și condiția umană. De aici și rostul atribuit lecturii - acela de extindere a cunoașterii, prin descoperirea unor lumi noi și prin trăirea unor experiențe inedite. De aici și formele de prezență ale lecturii - lectura naivă, euristică și empatică și lectura distanțată, interogativă și modelatoare. De aici și formele de validare a lecturii - acuratețea comprehensiunii și amplitudinea interpretării și, tot de aici, bucuria lecturii cu manifestările ei plurale: bucuria înțelegerii și autoînțelegerii, dar și bucuria împărtășirii înțelegerii.   Identific, apoi, zona diversă a strategiilor ce mediază întâlnirea elevilor cu literatura - strategii creative și eficiente, capabile să faciliteze apropierea de carte, să orienteze descoperirea universurilor imaginare, să susțină construcția semnificațiilor, să provoace interogarea și, eventual, aproprierea lor.   Identific, de asemenea, noutatea, (post)modernitatea înscrisă în listele de cărți: ele compun șirul deschis al unei bibliografii facultative heteroclite, și schițează, în palimpsest, portretul generației „cerchiștilor”: alerta lor constantă, întrebările lor deschise, interesele lor pentru alteritate, inteligența lor dinamică și cuprinzătoare.”   Alina Pamfil Alte titluri pentru MonicaOnojescu (coordonator): Mică istorie a unui secol mare (2018) , Literatura și valorile (2018) , Consilierul de lectură nr. 2/2021 (2021) , Consilierul de lectură nr. 3/2022 (2023) , Consilierul de lectură nr. 1(33) 2023 (2023) , extinde

Pe aceeași temă

Herbert Puchta