Achizitiile publice in Romania. Aplicarea si interpretarea noii legislatii europene (Daniel Mihail Sandru, Irina Alexe, Raul Felix Hodos)

0 ( 0 )
EDITURĂ:
AN EDIȚIE:
NR PAGINI:
266
ISBN:
9786062806361
BDCID:
00058702
   Universitatea „Petru Maior” din Tirgu-Mures, in parteneriat cu CSDE – Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetari Juridice „Acad. Andrei Radulescu” al Academiei Romane, SOROCAPP – Societatea Romana de Cercetare pentru Afaceri Publice si Private si AEXA – Asociatia Expertilor in Achizitii, a organizat Conferinta Nationala de Achizitii Publice intitulata „Un an de la intrarea in vigoare a noii legislatii a achizitiilor publice”.     [...] Principalul scop al conferintei a fost acela ca, in cadrul dezbaterilor la nivel academic intre reprezentanti ai tuturor actorilor implicati in domeniul achizitiilor publice (autoritati contractante, operatori economici participanti la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, consultanti, institutii de reglementare, monitorizare si verificare a modului de derulare a procedurilor) sa evidentieze efectele noutatilor legislative in materie, dar si problemele care au aparut in aplicarea si interpretarea – administrativa si jurisdictionala – a actelor normative adoptate in luna mai 2016 in domeniul achizitiilor publice, ca urmare a transpunerii in dreptul roman a directivelor in materie, adoptate in anul 2014 de catre Parlamentul European si Consiliu.     Prezentul volum contine noua dintre lucrarile dezbatute in cadrul conferintei dar si alte sapte articole care nu au fost prezentate cu ocazia acelui eveniment. Data la care au fost actualizate informatiile cuprinse in articole, respectiv la care au fost consultate site-urile mentionate in cuprinsul acestora este 28 august 2017, cu exceptia a catorva elemente incluse in doua dintre articole, care au fost actualizate la data aparitiei volumului. Autorii isi asuma intreaga responsabilitate pentru opiniile, citarile si autenticitatea materialelor prezentate, atat editura cat si coordonatorii neavand nici o responsabilitate in acest sens.     Importanta dezbaterii temei si, implicit, importanta acestui nou si actual volum rezulta din faptul ca, in anul 2014, autoritatile competente ale Uniunii Europene au reglementat domeniul vast al achizitiilor publice printr-un pachet legislativ cuprinzand trei noi directive (2014/23/UE - privind atribuirea contractelor de concesiune, 2014/24/UE - privind achizitiile publicesi 2014/25/UE - privind achizitiile efectuate de entitati care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale) si au stabilit ca directivele-remedii raman aplicabile, iar statele membre au avut la dispozitie un termen de doi ani pentru transpunerea in dreptul intern a normelor europene. Astfel, dupa aplicarea, timp de un an, de catre autoritatile competente din Romania, a noii legislatii in domeniul achizitiilor publice, a fost necesara analizarea calitatii normelor de transpunere dar si a modului de aplicare a acestor norme, au fost identificate problemele din continutul reglementarilor precum si cele aparute pe parcursul aplicarii procedurilor si au fost propuse solutiile pentru remedierea acestora.     Calitatea ridicata a demersului stiintific al carui rezultat a fost materializat in volum este asigurata pe de o parte de excelenta pregatire profesionala a autorilor, teoreticieni sau practicieni ai dreptului, profesionisti din administratia publica centrala sau locala ori din mediul patronal, iar pe de alta parte de analiza pertinenta prin care acestia trateaza subiectele abordate, cu totii fiind constienti ca doar prin utilizarea instrumentelor legale in materia achizitiilor publice pot fi realizate o competitie deschisa, transparenta si corecta si un mediu economic atractiv si durabil inclusiv in Romania dar si in celelalte state membre ale Uniunii Europene, iar fondurile publice pot fi utilizate intr-un mod just si care sa nu distorsioneze in mod nelegitim libera concurenta.     Volumul contine atat articole cu un pronuntat caracter teorectic, descriptiv, cat si articole cu un pronuntat caracter practic, aplicativ, precum si, majoritar, articole care combina in mod necesar si util cele doua componente, toate aducand clarificarile necesare inclusiv prin recurgerea doctrina recenta, la jurisprudenta nationala ori la jurisprudenta in materie a Curtii Europene a Drepturilor Omului sau a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, tocmai pentru intelegerea si aplicarea cat mai corecte a vastului si in acelasi timp foarte tehnicului domeniu al achizitiilor publice. - Coordonatorii
    CUPRINS:     • Nota introductiva cu privire la acest volum   • Irina Alexe, Reforma legislatiei europene in domeniul achizitiilor publice si transpunerea recenta a acesteia in Romania   • Bogdan Puscas, Noutati aduse prin normele metodologice de aplicare ale noului pachet legislativ   • Raul Felix Hodos, Daniela Micu, Subiectele contractului de achizitie publica. Despre discriminare si consecintele ei in relatia public-privat   • Florentina Dragan, Notificarea prealabila obstacol sau nu in derularea procedurilor de atribuire?   • Daniel-Mihail Sandru, Arbitrajul comercial in materia achizitiilor publice. Experiente ale Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei   • Florin Irimia, Privire critica asupra legislatiei privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitii publice   • Ecaterina-Milica Dobrota, Subcontractantul: propunere in oferta si implicare in derularea contractului   • Manole Ciprian Popa, Observatii critice privind ambiguitatea reglementarii grupurilor de societati in legislatia achizitiilor publice   • Angelica Rosu, Excluderea  din procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica a candidatului /ofertantului condamnat / investigat pentru savarsirea unei infractiuni   • Nicolae-Dragos Ploesteanu, Bune practici si rele practici in procedurile specifice de contractare a finantarilor adresate intreprinderilor mici si mijlocii   • Raluca Nechimis, Impactul reglementarilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal – inclusiv al noului Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (“Regulamentul”) - asupra procedurilor de achizitii publice   • Florin Ludusan, Clauza penala in contractul de achizitie publica   • Laura-Alexandra Farca, Observatii privind noile reglementari in materia modificarii contractului de achizitie publica   • Cristina M. Kassai, Initiative practice in cadrul achizitiilor publice ecologice efectuate in Uniunea Europeana   • Radu Balanean, Vicii si capcane in calitatea rezultatelor achizitiilor publice. O perceptie a segmentului IMM si ONG din Regiunea Centru   • Mircea Valentin Carlan, Riscuri ce pot aparea pe parcursul derularii procedurii de achizitie publice si masuri de prevenire a acestora

Carti Drept Carti Drept Administrativ Carti Juridica

Comandă Cartea

Termeni și Condiții
Contact
Despre
© 2000 - 2022 bundecitit.ro - Toate drepturile rezervate
Motor de cautare carti si oferte de carti.
Parteneri: Zippit