Dicţionar medical, Ediţia a IV-a revizuită şi adăugită

0 ( 0 )
EDITURĂ:
NR PAGINI:
2064
ISBN:
24885
BDCID:
00490526
Dicţionarul medical, privit la început ca o iniţiativă temerară a Profesorului Dr. Valeriu Rusu de a elabora o lucrare de proporţii, de o incontestabilă valoare ştiinţifică, care să condenseze terminologia vastă a medicinei contemporane, se află în momentul de faţă la cea de-a IV-a ediţie, revizuită, actualizată în totalitate şi semnificativ îmbunătăţită, atât calitativ cât şi cantitativ. Este structurat în aceleaşi 16 capitole ca şi ediţia anterioară, în ciuda numărului sporit de pagini, tocmai pentru a-şi menţine unitatea şi utilitatea de instrument de studiu şi de lucru. După succinte informaţii privind tendinţele actuale în evoluţia terminologiei medicale, urmează un cuprinzător ghid etimologic şi o selecţie judicioasă de abrevieri, simboluri şi acronime, iar în continuare corpul propriu-zis al lucrării – Vocabular de termeni medicali, extins cu circa 1 000 de cuvinte noi, completat la zi în funcţie de evoluţia cunoaşterii. Un număr considerabil de termeni incluşi în această ediţie aparţin imagisticii medicale, radiobiologiei, precum şi biologiei moleculare cu aplicaţii în medicină. În celelalte secţiuni sunt amplu prezentate tabelele de date anatomice şi constante medicale uzuale, Sistemul Internaţional (SI) de unităţi de măsură în medicină, urmate de glosarele de informatică medicală şi termeni medicali populari. La acest mod original de structurare şi prezentare a informaţiilor se adaugă, înainte de lexicul de termeni în limbile franceză, engleză şi germană şi de indicii de nume proprii, un capitol actualizat destinat laureaţilor premiului Nobel pentru fiziologie/medicină. Ultimul capitol, de bibliografie, are şi rolul de introducere a unor referinţe semnificative şi utile, de certă calitate, celor dornici să îşi extindă cultura medicală. Cuprins: Îndrumări pentru utilizarea dicţionarului. Abrevieri utilizate în dicţionar. Din istoria terminologiei medicale. Ghid etimologic. Abrevieri, simboluri şi acronime. Vocabular de termeni medicali. Tabele de date anatomice. Sistemul Internaţional (SI) de unităţi de măsură în medicină. Tabele şi reprezentări grafice. Constante medicale uzuale – Preanaliză şi valori de referinţă. Glosar de informatică medicală. Glosar de termeni medicali populari. Laureaţii premiului Nobel pentru fiziologie/medicină. Index de termeni englez-român. Index de termeni francez-român. Index de termeni german-român. Index de nume proprii. Bibliografie. Adresabilitate: Medici de toate specialităţile, studenţi în medicină, întregul corp medical, publicul larg.

Carti Medicina

Comandă Cartea

Termeni și Condiții
Contact
Despre
© 2000 - 2021 bundecitit.ro - Toate drepturile rezervate
Motor de cautare carti si oferte de carti.
Parteneri: Zippit