Practica cercetarii in stiintele educatiei


Autor:

Etichete:

Editura:
Editura Universitara - 2020 - 412 de pagini

ISBN:
9786062811167
BDCID:
00429583

Descriere

Volumul „Practica cercetarii in științele educației. Probleme critice, diagnoza, acțiune”, publicat de Editura Universitara din București, intenționeaza sa prezinte teoreticienilor şi practicienilor, factorilor de decizie, contribuții semnificative ale unor specialiști la diagnosticarea, explicarea, prognosticarea şi soluționarea unor probleme sensibile, poate chiar critice din invațamant. Autorii sunt o parte din doctorii in științele educației care au obținut doctoratul la Universitatea din București in cadrul Școlii doctorale a Facultații de Psihologie și Științele Educației, domeniul Științe ale Educației, sub coordonarea profesorului universitar doctor Marin Manolescu. In prezent ocupa funcții didactice importante in universitați, școli, gradinițe sau funcții manageriale in diverse structure instituționale la nivelul Ministerului Educației, al inspectoratelor școlare sau al instituțiilor școlare de la nivel preuniversitar.

Volumul iși propune sa valorifice cercetarile realizate de autori in demersul de elaborare a tezelor de doctorat şi de obținere a titlului de „doctor in științe ale educației”.

Tematica este centrata indeosebi pe investigarea problemelor vulnerabile sau chiar critice izvorate din practica educaționala precum:

- asigurarea şi evaluarea calitații in educație la nivel preuniversitar;

- identificarea coerențelor, a incoerențelor din curriculumul școlar la nivel preșcolar, primar, gimnazial şi liceal și a soluțiilor ameliorative;

- optimizarea procesului didactic, prin promovarea unor strategii instructiveducative de asigurare a succesului școlar;

- modernizarea evaluarii atat la nivel instituțional cat și la nivel de proces (in invațamantul preșcolar, primar, gimnazial şi liceal);

- conceperea şi realizarea unor documente curriculare (programe, manuale și auxiliare) moderne, interesante, atractive şi in concordanța cu așteptarile elevilor și ale celorlalți beneficiari: profesori, parinți etc.

Lucrarea noastra se dorește a fi un ghid de bune practici in domeniul cercetarii problematicii complexe și extrem de dinamice a vieții și activitații in educația tinerelor generații. Școala romaneasca, societatea romaneasca s-au schimbat foarte mult. Incearca sa țina pasul cu evoluțiile educaționale din Europa şi din lume, respectand in același timp tradițiile valoroase ale invațamantului romanesc. Acestea nu pot fi ignorate. Ele trebuie cunoscute, ințelese, explicate, cercetate, interpretate, acceptate şi trebuie procedat in consecința, in cunoștința de cauza.

Fiecare studiu asigura o fundamentare teoretica a problemei investigate şi prezinta in continuare designul cercetarii precum şi rezultatele, interpretarile, concluziile desprinse, impactul scontat, respectand cerințele impuse de teoria şi metodologia cercetarii in științele educației.

Studiile integrate in acest volum imbina urmatoarele trei perspective:

1. fundamentarea teoretica: delimitarile conceptuale, prezentarea evoluțiilor in domeniul studiat, prezentarea perspectivelor de cercetare in publicațiile internaționale;

2. dimensiunea investigativa, realizata pe eșantioane reprezentative, ceea ce ne permite sa vorbim despre reprezentativitate, despre o premisa pentru generalizabilitatea rezultatelor obținute și, de asemenea, despre faptul ca reprezinta o oportunitate pentru luarea in seama a acestora in alte proiecte de cercetare sociopedagogica in domeniu. Eșantionul fiecarui studiu din acest volum reproduce in mod fidel caracteristicile categoriilor socio-profesionale din care a fost selectat, atat din punct de vedere cantitativ cat şi calitativ. Componentele observabile şi masurabile au fost conceptualizate din perspective diferite şi convergente, pe diverse criterii: de cunoaștere, potențial, impact, pentru a valida posibilitatea de multiplicare a demersului investigativ, oportunitatea identificarii unor noi direcții și teme de cercetare tangente cu problematica fiecarui studiu din acest volum. Pentru prelucrarea şi analiza datelor culese in procesul investigative au fost utilizate metode statistice şi de prelucrare consacrate in cercetarea pedagogica (Microsoft Excel şi SPSS). Tipurile de analiza au fost: comparații intre sub-eșantioane de subiecți; diferențe semnificative statistic; distribuțiile variabilelor cantitative; tendința centrala; impraștierea datelor; forma distribuțieidistribuția de frecvențe; corelații. Rezultatele și concluziile obținute prezinta o oportunitate pentru aplicarea/replicarea acestora in viitoare cercetari/proiecte de cercetare sociopedagogica.

3. dimensiunea acţionala, care reunește opinii, perspective, propuneri, sfaturi și sugestii utile la nivel instituțional și personal, propune programe de formare a cadrelor didactice şi a parinților, modificarea legislației, schimbarea structurilor instituționale, a mentalitaților şi a practicilor.

Beneficiile aduse prin prezentarea rezultatelor studiilor din acest volum vizeaza instituții, persoane, colectivitați, opinia publica etc. Este vorba despre beneficiari direcți (elevi, studenți, cadre didactice, factori de decizie) şi beneficiari indirecți (parinți, opinia publica, instituții de formare inițiala și continua a cadrelor didactice etc). Mizam pe dezvoltarea ulterioara a unor proiecte, inițiative, decizii care sa sensibilizeze şi sa conștientizeze beneficiarii asupra necesitații schimbarii. Ideile, rezultatele şi concluziile promovate prin investigațiile noastre ar putea fi preluate de viitoare analize, cercetari. Speram in efecte de multiplicare a opiniilor, a soluțiilor propuse. De asemenea, ne exprimam speranța in diseminarea rezultatelor studiilor noastre in diverse contexte profesionale, de la debutul proiectarii curriculumului școlar şi a evaluarii, a programelor de formare pentru cariera didactica, pana la procesul efectiv de predare–invațare; de la conceperea unor metodologii, instrumente de evaluare pentru ocuparea unor funcții manageriale și pana la aplicarea efectiva in viața școlara și universitara a principiilor de etica și deontologie profesionala etc.

Prof. univ. Dr. Marin Manolescu

Comanda CarteaTermeni și Condiții
Contact
Despre
© bundecitit.ro
Toate drepturile rezervate
Motor de cautare carti si oferte de carti.