Fizică. Manual (neoficial) pentru clasa a VI-a

Fizică. Manual (neoficial) pentru clasa a VI-a

Descriere

Manualul de fizică de clasa a VI-a face parte dintr-un proiect care prevede un set complet de manuale de fizică pentru gimnaziu. Autorul a pornit în această întreprindere din dorința de a pune la dispoziția elevilor și a profesorilor un text ordonat și complet, o bază pentru dialogul profesor-elev. Studiul fizicii necesită și merită un efort de gândire și o anumită rigoare. Acest efort nu poate fi decât benefic celor care se supun unei astfel de provocări. FIZICĂ – manual (neoficial) pentru clasa a VI-a este alcătuit din 10 capitole și 42 de lecții, iar cuprinsul urmărește cu fidelitate programa analitică. Cele 42 de lecții nu sunt egale ca întindere sau ca dificultate. Este la latitudinea profesorului să aloce un interval de timp armonizat cu necesitățile fiecărei clase. Manualul este conceput pentru a fi utilizat în primul rând de către elev. Este o resursă de învățare independentă și completă. De aceea, elevul o poate folosi fără a fi necesar să apeleze la alte cărți. Desigur, informația primită la clasă rămâne esențială. Manualul nu și-a propus să ofere modele de predare. Fiecare profesor își va menține stilul propriu și modalitatea de a dialoga cu elevul, adaptată la fiecare situație în parte. Acest manual poate veni în ajutorul elevilor ca o completare a celor aflate în clasă sau poate prezenta o perspectivă diferită. Fiecare lecție tratează subiectul din programă plecând de la exemplele uşor de observat din jurul nostru. Au fost incluse şi mici extensii teoretice, atât cât sunt acestea cu putinţă.PROBLEME REZOLVATE. Ori de câte ori s-a putut, au fost introduse probleme tip, împreună cu rezolvarea acestora. Aceste probleme se pot dezbate în clasă.EXPERIMENTE. Am introdus, atunci când a fost posibil, propuneri de experimente care pot fi executate în clasă sau în laborator. Aceste experimente sunt descrise și dirijate în detaliu și nu presupun o aparatură de laborator specială. PROBLEME. Fiecare capitol are la sfârșit un set de probleme, clasificate în trei grade de dificultate. Scopul clasificării este acela de a orienta profesorul atât în alcătuirea sarcinilor individuale, cât și într-o eventuală punctare. În total, manualul conține circa 270 de probleme din toate tipurile de evaluare uzuale: întrebări deschise, întrebări tip grilă, probleme de calcul. La sfârșitul manualului este inclus un capitol cu rezolvări complete sau indicații de rezolvare pentru problemele propuse. DE CE MANUAL „NEOFICIAL”?Manualul a fost supus procesului de evaluare organizat de Ministerul Educației împreună cu EDP. Notele obținute la evaluarea inițială au fost următoarele: 87, 95, 98 şi 89 (echivalent punctaj pedagogie). Media de 92,35 puncte rezultată a plasat manualul pe locul 3 între cele patru versiuni calificate.În urma contestației depuse de autor, notele acordate lucrării au fost: 51, 84, 99 şi respectiv 78 (echivalent punctaj pedagogie). Acestea au generat după „mediere” valoarea finală de 82,5 puncte, insuficientă pentru ca manualul să obţină aprobarea (punctaj minim 85 puncte).Ca urmare, volumul a fost finalizat de Editura ALL și le este oferit cititorilor pe piața liberă.DESPRE AUTORMihail Penescu a fost asistent universitar şi lector la Catedra de Fizică Atomică şi Nucleară a Facultăţii de Fizică din cadrul Universităţii din Bucureşti, între anii 1981 şi 1994. Printre lucrările sale adresate învăţământului preuniversitar, publicate de-a lungul timpului, se numără Probleme recapitulative de fizică – Editura ALL, 1995/1996, şi Caiete de Fizică. Lecţii de termodinamică – Editura AMCO PRESS, 1991. Așadar, autorul a parcurs toate etapele de ucenicie didactică şi ştiinţifică: a fost cadru didactic universitar, a făcut cercetare ştiinţifică şi a editat carte şcolară.Manualul reprezintă dorința sa de a apropia fizica și studiul fizicii de cei mai tineri dintre cititori. Este rezultatul unei îndelungate activităţi didactice de predare, dar şi de editare a manualelor, în general, şi de fizică, în special. „Am scris această carte cu gândul la elev. Am încercat să-i trezesc interesul pentru ştiinţa pe care am considerat-o întotdeauna cea mai fermecătoare dintre ştiinţe.” – Mihail Penescu, autor „În ansamblu, cred că este un manual care poate fi considerat de referință (...) Manualul de faţă poate fi considerat mai mult decât un manual standard. «Aventura cunoaşterii», de la observaţie la teorie, prezentată de un dascăl cu experienţă în toate aspectele – de la şcoală la cercetare – este meritorie. Le doresc succes elevilor care vor învăţa după acest manual şi voi fi bucuros să aflu că mulţi profesori au ales ca manual această carte.” – Prof. Dr. Mircea V. Rusu

Pe aceeași temă

Cleopatra Gherbanovschi,Nicolae Gherbanovschi

Manual,Victor Stoica,Corina Dobrescu,Florin Maceseanu,Ion Bararu

Doina Turcitu,Magda Panaghianu,Viorica Pop,Georgeta Negoescu

Doina Turcitu,Magda Panaghianu,Viorica Pop,M.iancu,C.stoica,S.ursu

Victor Stoica,Florin Măceşanu,Corina Dobrescu,Ion Băraru,Florin Macesanu

Mihail Penescu

Mihail Penescu,Mihail Penescu,Mihail Penescu