Contraistoria liberalismului

Contraistoria liberalismului

Editura
An publicare
2010
Nr. Pagini
480
ISBN
9786068437811

Descriere

-Cuprins extins: Ce este liberalismul? (O serie de întrebări stânjenitoare / Revoluția Americană și dezvăluirea unui adevăr stânjenitor ‡/ Rolul sclaviei pe cele două maluri ale Atlanticului / Olanda, Anglia, America/ Irlandezi, indieni și locuitori ai insulei Java / Grotius, Locke și Părinții Fondatori: O lectură comparată /Istoricismul vulgar și refularea paradoxului liberalismului/ Expansiune colonială și renaștere a sclaviei: Pozițiile lui Bodin, Grotius și Locke)
Liberalism și sclavie rasială: (Neasemuita naștere a unor gemeni/ Limitarea puterii și apariția unei puteri absolute fără precedent / Autoguvernarea societății civile și triumful marii proprietăți / Sclavul negru și servitorul alb: De la Grotius la Locke / Patos al libertății și stânjeneală provocată de instituția sclaviei: Cazul Montesquieu/ Cazul Somerset și conturarea identității liberale / „Nu vrem să fim tratați ca negrii”: Revolta coloniștilor / Sclavia rasială și degradarea ulterioară a condiției negrului „liber” / Delimitarea spațială și delimitarea rasială a comunității oamenilor liberi / Războiul de Secesiune și reluarea polemicii desfășurate odată cu Revoluția Americană / „Sistemul politic liberal”, „modul liberal de a simți” și instituția sclaviei / De la afirmarea principiului „inutilității sclaviei la noi” la condamnarea sclaviei ca atare)
Servii albi între metropolă și colonie: Societatea protoliberală: (Franklin, Smith și „rămășițele sclaviei” în metropolă / Șomeri, cerșetori și case de muncă / Liberali, vagabonzi și case de muncă/ Servul ca soldat /Codul penal, formarea unei forțe de muncă nelibere și procesul colonizării /Servii sub contract / „Marele rapt irodian de copii” săraci / Sute și mii de mizerabili „spânzurați zi de zi pentru niște fleacuri” / Un Întreg cu trăsături unice / Munca salariată și categoriile sclaviei)‡
Erau liberale Anglia și Statele Unite din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea? (‡œLiberalismul de negăsit al Americii lui Tocqueville / Posesie absolută și datorii comunitare ale proprietarilor de sclavi / Trei legislații, trei caste, o singură „democrație pentru poporul stăpânilor” / Cei liberi, servii și sclavii / Anglia și cele trei „caste” / Reproducerea castei servile și începuturile eugeniei / Liberalismul de negăsit al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei / Liberalism, „individualism posesiv”, „societate aristocratică” /„Democrația pentru poporul stăpânilor” între Statele Unite și Anglia)
Revoluția din Franța și din Santo Domingo,criza modelelor englez și american și nașterea radicalismului pe cele două țărmuri ale Atlanticului: (Primul început liberal al Revoluției Franceze / Parlamente, Diete, aristocrație liberală și șerbie a țăranilor / Revoluția Americană și criza modelului englez / Transfigurarea în cheie universalistă a democrației americane „pentru poporul stăpânilor” / Coloniștii din Santo Domingo, modelul american și cel de-al doilea început liberal al Revoluției Franceze / Criza modelelor englez și american și formarea radicalismului francez / Începutul liberal al revoluției din America Latină și urmările ei radicale / Statele Unite și Santo Domingo/ Haiti: Doi poli antagonici / Liberalism și critică a radicalismului aboliționist / Eficacitatea de lungă durată a revoluției negre inițiate de jos / Rolul fundamentalismului creștin /Ce este radicalismul? Diferența față de liberalism / Liberalism, autocelebrare a comunității celor liberi și refulare a sorții impuse popoarelor coloniale /Problema colonială și dezvoltarea diferită a radicalismului în Franța, Anglia și Statele Unite / Refluxul liberal al radicalismului creștin / Liberal-socialism și radicalism) ’’
Lupta pentru recunoaștere a instrumentelor de muncă în metropolă și reacțiile comunității celor liberi : (Exclușii și lupta pentru recunoaștere ’œInstrumentul de muncă devine cetățean pasiv / Inventarea cetățeniei pasive și a libertății negative și restrângerea sferei politice / „Legi civile” și „legi politice” / De-politizare și naturalizare a raporturilor economice și sociale / Liberalism și radicalism: Două fenomenologii diferite ale puterii / Noua reprezentare de sine a comunității oamenilor liberi ca o comunitate a indivizilor / Drepturi economice și sociale, „furnicar” socialist și „individualism” liberal / Critica liberalismului ca reacție antimodernă? / „Individualism” și represiune a asociațiilor muncitorești / Revendicarea drepturilor economice și sociale și trecerea de la liberalismul paternalist la liberalismul social-darwinist) œ‚
Occidentul și barbarii: O „democrație pentru poporul stăpânilor” de dimensiuni planetare : ( Autoguvernarea comunităților albe și înrăutățirea condițiilor popoarelor coloniale / Abolirea sclaviei și dezvoltarea muncii servile / Expansiunea Europei în colonii și răspândirea în Europa a „democrației pentru poporul stăpânilor” / Tocqueville, supremația occidentală și pericolul de miscegenation / „Leagănul gol” și „destinul” indienilor / Tocqueville, Algeria și „democrația pentru poporul stăpânilor”) ’
Conștiință de sine, falsă conștiință, conflicte ale comunității celor liberi : ( Întoarcere la întrebarea: Ce este liberalismul? Cei bine născuți, cei liberi, liberalii / Piramida popoarelor / Comunitatea celor liberi și dictatura ei asupra popoarelor nevrednice de libertate / Cum trebuie înfruntată de urgență amenințarea barbarilor din metropolă / Tradiția liberală și cele trei teorii ale sale despre dictatură / Bolile comunității celor liberi: Psihopatologia radicalismului francez / Lectura interminabilului ciclu revoluționar francez: De la „boală” la „rasă” / „Boala” ca simptom de degenerare rasială / Gobineau, liberalismul și miturile genealogice ale comunității celor liberi / Disraeli, Gobineau și „rasa” ca „cifru al istoriei” /Refularea conictului, căutarea agentului patogen și teoria complotului / Conflictul celor două liberalisme și acuzele reciproce de trădare / Comunitatea celor liberi ca o comunitate a păcii? Operațiuni polițienești și războaie coloniale / Orgolioasa conștiință de sine a comunității celor liberi și apariția „patriotismului iritabil” / „Patriotismul iritabil” al lui Tocqueville /Conflictul între ideile despre misiune, de la Revoluția Americană la Primul Război Mondial) ’œ‚
Spațiu sacru și spațiu profan în istoria liberalismului : (Istoriografie și hagiografie /Revoluția liberală ca amestec de emancipare și dez-emancipare / Perspectiva longue durée și cea a comparatisticii / Realizarea statului de drept în interiorul spațiului sacru și adâncirea abisului față de spațiul profan / Delimitarea spațiului sacru și teoria unei dictaturi planetare / Triumful expansionismului colonial: Liberalismul ca ideologie a războiului / Oscilații și limite ale modelului lui Marx )
Liberalismul și catastrofa secolului XX : (Luptă pentru recunoaștere și lovituri de stat:Conflictul din metropolă / Lupta pentru recunoaștere a popoarelor coloniale și amenințările cu secesiunea / Dezumanizarea popoarelor coloniale și „canibalismul social” / „Soluția finală și completă” a problemei indiene și negre / De la secolul al XIX-lea la secolul XX / După catastrofă și dincolo de hagiografie: Moștenirea permanentă a liberalismului)

Pe aceeași temă

Domenico Losurdo

Domenico Losurdo