Poezii. Versek - Mihai Eminescu


Autor:

Etichete:

Editura:
Curtea Veche - 2000 - 394 de pagini

ISBN:
2000000769073
BDCID:
00369367

Descriere

Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la naşterea poetului, Curtea Veche a realizat, prin Programul 2000 - Anul Eminescu, ediţii ale traducerilor poeziei eminesciene în limbile spaniolă, rusă şi maghiară. Maghiara este singura limbă în care opera poetică a lui Eminescu a fost tradusă integral. Un prilej aniversar al unui scriitor de înaltă valoare dă mai întotdeauna ocazia potrivită pentru evaluarea preţuirii sale, prin traduceri, în toată lumea. Traducerea cărţii a fost realizată de Szasz Janos: În vârtejul acestei vieţi ce fuge şi al fenomenelor efemere, valorile veşnice ale poeziei ne tulbură, dar ne şi aduc liniştea. Eminescu străluceşte, de-acum ca icoana stelară a eternităţii, pe cerul celui de-al treilea mileniu. Cartea cuprinde o selecţie de poezii antume şi postume, încercând să prezinte imaginea completă a poetului român şi are o prefaţă de Zoe Dumitrescu Buşulenga: Cunoaşterea şi comunicarea adevărată între popoare nu se pot realiza decât prin transmiterea acestor valori, într-un circuit neîncetat, care să menţină mereu trează preţuirea reciprocă. Mircea Eliade (1949): Noi, cei de aici (românii din exil - n.n.) rupţi de pământ şi de neam, regăsim în el tot ce-am lăsat în urmă, de la văzduhul munţilor noştri şi de la melancolia mării noastre, până la cerul nopţii româneşti şi teiul înflorit al copilăriei noastre. Recitindu-l pe Eminescu ne reîntoarcem, ca într-un dulce somn, la noi acasă.


Comanda CarteaTermeni și Condiții
Contact
Despre
© bundecitit.ro
Toate drepturile rezervate
Motor de cautare carti si oferte de carti.