Istorie. Manual pentru clasa a VII-a

Istorie. Manual pentru clasa a VII-a

Descriere

Manualul de Istorie pentru clasa a VII-a, autori Gheorghe Florin Ghețău și Olenca Georgiana Ghețău, are o structură inedită și modernă, care permite atingerea cu ușurință a finalităților pe care și le propune disciplina Istorie pentru învățământul gimnazial.
Parcurgerea materiei asigură formarea competențelor prevăzute în programa școlară, iar consolidarea conținuturilor se face prin aplicații ordonate gradual (de la nivelul simplu al memorării unor date importante la cel al analizei contextelor istorice în care s-au petrecut anumite evenimente).
Manualul acoperă toate aspectele programei şi oferă multiple posibilităţi de folosire a sa în lucrul efectiv de la clasă. Prin textele, imaginile și sarcinile de lucru propuse, cele patru unități de învățare se circumscriu conținuturilor prevăzute în programa școlară.
Manualul îmbină metodele clasice de predare/învățare/evaluare cu cele moderne, fiind adecvat nevoilor oricărui tip de clasă, indiferent de nivelul elevilor și de resursele disponibile la nivelul unității de învățământ și încurajează interacțiunea dintre elevi, și dintre elevi și profesor.Varianta digitală a manualului reprezintă o componentă esențială în realizarea finalităților propuse de programa școlară.

Pe aceeași temă

Florin Constantiniu,Alexandru Mamina,Norocica Maria Cojescu

Florin Constantiniu,Norocica Maria Cojescu,Alexandru Mamina

Florin Constantiniu,Alexandru Mamina,Norocica Maria Cojescu

Gheorghe Florin Ghetau