Romanias


Etichete:

Editura:
Fundatia Eidos - 2019 - 348 de pagini

ISBN:
9789730303216

Descriere

ROMANIAS este un salt în adâncul României contemporane și planurile ei largi de reprezentare prin obiectivul unui grup de fotografi și scriitori de clasă internațională care impreuna pun sub lumina România, în timp ce este celebrata aniversarea de 100 ani (1918-2018), dar și 30 de ani de la Revoluție (1989-2019). Aceasta constelatie de voci este curatoriata de către Florian Ebner, curator șef al departamentului de fotografie, Centre George Pompidou, Paris.

“În ciuda diferenţei metodologice și stilistice, de subiecte şi interese, acești autori împărtăşesc o viziune a României care e simbolizată în titlul la plural al albumului: „ROMANIAS”. Fiindcă e dificil să vorbim de o singură Românie. Mai multe ţări, mai multe realităţi par a exista sau coexista în interiorul României în mod simultan, la fel ca în multe din ţările Europei de Est.

Ce descoperă aceşti cinci fotografi în România, care sunt gândurile pe care le proiectează viziunea lor particulară asupra acestei ţări şi în ce fel rezonează ea cu aceea a lui Cristian Movilă, fotograf român şi fondator al EIDOS, care contribuie el însuşi cu un eseu fotografic la această carte?

Ce vom descoperi în aceste şase colecţii fotografice care, departe de clişeele şi ideile primite de-a gata despre România, reprezintă o instanţă de cercetare a societăţii? Aceste reportaje nu se aseamănă cu fotografia de ştiri sau acoperirea marilor conflicte ori războaie care au conferit până la urmă celebritatea mărcii Magnum. Nu numai că ele oferă o imagine transversală a României, ci sunt înţesate de indiciile latente pe care doar viitorul le va dezvălui.” Florian Ebner, curatorul proiectului

Cartea a fost publicată de către Fundația EIDOS, București, având un design realizat de către Sascha Lobe și Pentagram, Londra. Aceasta însoțește expoziția care va călători, expoziție ce a fost lansată la Muzeul Național de Artă al României în 2019.

CONTRIBUITORI
Curatoriată de: Florian Ebner, curator șef al departamentului de fotografie, Centre George Pompidou, Paris
Fotografii de: ● Bieke Depoorter (Belgia) ● Thomas Dworzak (Germania) ● Paolo Pellegrin (Italia) ● Alec Soth (SUA) ● Newsha Tavakolian (Iran) ● Cristian Movilă (Romania) Texte de: ● Alec Bălășescu (Romania / Canada) ● Andrei Codrescu (Romania / SUA) ● Gabriel Diaconu (Romania) ● Gideon Jacobs (SUA) ● Elena Tănase (Romania) ● Adrian Văncică (Romania) Editată de: Farah Nayeri,
Culture Correspondent, The New York Times

Ediție în trei limbi: Romanian, English, French.


DESPRE Fundația EIDOS / ABOUT the EIDOS Foundation


Fundația EIDOS este o organizație non-profit cu sediul în București, România, având ca misiune susținerea și dezvoltarea durabilă a practicilor culturale inovatoare la nivel global și multidisciplinar. Eidos operează la intersecția dintre creativitate, tehnologie, filosofie și antreprenoriat, organizând evenimente, programe educaționale, cercetare experimentală și suport pentru producția proiectelor artistice. Misiunea noastră este să construim punți de comunicare între creatori și vizionari din România și din restul lumii ,și să le oferim o plajă emergentă de platforme ce facilitează schimbul de expertiză. Ne dorim să conectăm și să inspirăm, cu țelul de a aprofunda înțelegerea reciprocă asupra acestei comunități aflate în permanentă expansiune, și să ne dezvoltăm capacitatea de creștere, cu o conștiință globală comună: ca specie unică, printr-o esență autentică și, așa cum ar spune Aristotel, printr-un eidos colectiv.


The EIDOS Foundation is a non-profit organization based in Bucharest, Romania, committed to supporting new cultural forms and practices on an international level and across disciplines. EIDOS operates at the intersection of creativity, technology, philosophy and business by organizing events, educational programs, experimental research and by supporting the production of artistic projects. Our mission is to build bridges between thinkers and visionaries from across Romania and the world at large, and provide them with an ever-evolving variety of platforms for exchange. Our goal is to connect and inspire, in order to deepen mutual understanding across our ever-expanding community and to enable ourselves to grow with a common global consciousness: as a single species, through a common essence, and with, in Aristotle’s terms, our collective eidos.


DESPRE CURATOR / ABOUT the CURATOR

Florian Ebner este şeful Departamentului de Fotografie al Centre Pompidou din Paris. Înainte, a ocupat funcţia de manager al Colecţiei Fotografice a Muzeului Folkwang şi de director al Muzeului pentru Fotografie Braunschweig. Anterior, a fost managerul temporar al Colecţiei Fotografice a Berlinischen Galerie şi a predat fotografie la Academia de Arte Vizuale din Leipzig. În 2015, a curatoriat Pavilionul German de la Bienala de la Veneţia.
Florian Ebner is the Head of the Department of Photography at the Centre Pompidou in Paris. He previously served as Head of the Photographic Collection in Museum Folkwang and Director of the Museum for Photography Braunschweig. Earlier, he was temporary head of the Photographic Collection of Berlinischen Galerie, and taught Photography at the Academy of Visual Arts, Leipzig. In 2015, he curated the German Pavilion at the Venice Biennale.


DESPRE DESIGNER / ABOUT the DESIGNER

Sascha Lobe este un designer ce activează la intersecția dintre arhitectură și design grafic. Este partener la Pentagram din 2018. Printre clienții lui se numără Mercedes Benz, Vitra, Adidas, Hugo Boss. Sascha a creat celebra identitate pentru muzeul Bauhaus-Archiv și a colaborat cu mari arhitecți precum Daniel Libeskind. De asemenea, Sascha a primit peste 100 de premii internaționale pentru toate catgoriile de comunicare vizuala inclusiv Red Dot Design Award, Type Directors Club New York și European Design Award
Sascha Lobe is a graphic designer working at the intersection of architecture and graphic design, he joined Pentagram as a partner in June 2018. His clients have included Mercedes Benz, Vitra, Adidas, Hugo Boss, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Kunstmuseum Stuttgart and Württembergischer Kunstverein. Lobe also created the celebrated identity for the Bauhaus-Archiv Museum, and has collaborated with star-architects, such as Daniel Libeskind. Lobe has received over 100 international awards in all areas of visual communication; including the Type Directors Club New York, Red Dot Design Award and European Design Award.


DESPRE FOTOGRAFI / ABOUT the PHOTOGRAPHERS

Bieke Depoorter (membră Magnum) a primit o nominalizare Magnum la doar 25 de ani. A câştigat mai multe premii, cel mai recent fiind Larry Sultan în 2018, şi a publicat patru cărţi, inclusiv „Ou Menya” (2012) şi „As it may be” (2017). Proiectul ei aflat în desfăşurare, Agata, derulat alături de o femeie pe care a cunoscut-o în Paris în 2017, este o dovadă a interesului ei pentru colaborări în care mereu poveştile îi aparţin doar parţial, iar parţial altor persoane.
Bieke Depoorter (Magnum member) became a Magnum nominee at only 25 years old. She has won several awards, most recently the 2018 Larry Sultan award, and published four books including “Ou Menya” (2012) and “As it may be” (2017). Her ongoing project Agata, conducted with a woman she met in Paris in 2017, shows her interest in collaborations where the stories are always partially hers and partially theirs.

Thomas Dworzak (membru Magnum) a acoperit unele dintre cele mai mari conflicte din perioada noastra din Caucaz, Baalcani, Afghanistan, Orientul mijlociu și cel mai recent criza refugiaților din Europa. În 2018 a încheiat un proiect despre moștenirea lăsată de Primul Război Mondial în jurul lumii la 100 de ani de la încetarea conflictului.
Thomas Dworzak (Magnum member) has covered some of the biggest conflicts of our times in the Caucasus, Balkans, in Afghanistan, the Middle East and most recently, the refugee crisis in Europe. In 2018 he completed a project on the legacy of the First World War around the world, 100 years after the end of the conflict.


Paolo Pellegrin (membru Magnum) este câștigător al multiplelor premii, inclusiv 10 premii World Press Photo si medali de aur Robert Capa. În 2006 ia fost acordat grant-ul in fotografie umanistică W. Eugene Smith Grant. Este autor a peste 11 cărți printre care “Dies Irae” (2011); “As I Was Dying” (2007); “Double Blind” (2007) și monografia sa din 2018 “An Anthology” care a fost acompaniata de o expoziție la muzeul Maxxi din Roma, curatoriată= de către Germano Celant.
Paolo Pellegrin (Magnum member) is the recipient of multiple awards, including 10- World Press Photo awards and the Robert Capa gold medal. In 2006 he was assigned the W. Eugene Smith Grant in Humanistic Photography. He is the publisher of more than 11 books including “Dies Irae” (2011); “As I Was Dying” (2007); “Double Blind” (2007) and his 2018 monograph “An Anthology”, which was accompanied by an exhibition at the Maxxi museum in Rome curated by Germano Celant.

Alec Soth (membru Magnum) a publicat peste 25 de cărți printre care “Sleeping by the Mississippi” (2004), “Broken Manual” (2010) și “Songbook” (2015). Soth a avut mai mult de 50 de expoziții și a primit numeroase premii și burse, cel mai notabil, bursa Guggenheim în 2013.
Alec Soth (Magnum member) has published more than 25 books including “Sleeping by the Mississippi” (2004), “Broken Manual” (2010) and “Songbook” (2015). Soth has had more than 50 solo exhibitions and is the recipient of numerous fellowships and awards, most notably the Guggenheim Fellowship (2013). In 2008 he created Little Brown Mushroom, a multimedia enterprise focused on visual storytelling.


Newsha Tavakolian
(membră Magnum) a început să lucreze pentru presa din Iran la vârsta de 16 ani acoperind războaie în Iraq și o gamă de probleme sociale în Iran. De-a lungul timpului interesul ei sa mișcat dinspre fotografie de jurnalism înspre fotografia de artă. Explorează fenomene sociale în țara sa și conflicte de aproape și de departe.
Newsha Tavakolian (Magnum member) began working for the Iranian press at the age of 16, covering wars in Iraq and a range of social issues in Iran. Over the years, her focus has shifted away from journalistic photography to photography as art. She explores social phenomena in her homeland and human conflicts near and far. “Blank Pages of an Iranian Photo Album” is her latest publication.

Cristian Movilă este un artist şi fotograf care locuieşte şi lucrează în Bucureşti. În decursul ultimilor zece ani, fotografiile lui au fost publicate, printre alte publicaţii, în The New York Times, National Geographic şi Time Magazine, dar şi adunate în colecţii private şi publice din România şi străinătate. De asemenea, Cristian Movilă a înfiinţat în 2009 Fundaţia EIDOS pen- tru a crea o platformă mai amplă pentru desfășurarea de proiecte culturale în România. Fundaţia a găzduit diverse evenimente internaţionale, cum ar fi expoziţia World Press Photo, şi a organizat altele, printre care festivalul UNFINISHED.
Cristian Movilă is an artist and photographer who lives and works in Bucharest. Over the last decade, his photographs have been published in The New York Times, National Geographic and Time Magazine, among other publications, and collected in private and public collections in Romania and abroad. Cristian Movilă also established the EIDOS Foundation in 2009 to build a greater platform for cultural projects in Romania. The foundation has hosted international events such as the World Press Photo exhibition and created others including the UNFINISHED Festival

DESPRE AUTORI / ABOUT the AUTHORS

Alec Bălășescu este antropolog, scriitor si ocazional curator. Este autorul cărții “Paris Chic, Tehran Thrills. Aesthetic Bodies, Political Subjects” și a numeroase articole apărute în publicații academice și non-academice. Filmul său, “Smells Like Paradise”, făcut în colaborare cu Ovidiu Anton, a fost prezentat la bienala de la Vienna în 2015, unde a câștigat concursul “Create Your Bucharest“. Alec a predat în Paris, Irvine, Istanbul, Bucharest, și Vancouver unde locuiește în prezent.
Alec Bălășescu is an anthropologist, writer, and occasional curator. He is the author of “Paris Chic, Tehran Thrills. Aesthetic Bodies, Political Subjects”, ZetaBooks, and numerous articles published in academic and non-academic journals. His collaborative film, “Smells Like Paradise”, made with Ovidiu Anton, was presented at the Vienna Biennial in 2015, where it won the contest Create Your Bucharest, and was subsequently bought for the permanent archive of the Wien Museum. Alec has taught in Paris, Irvine, Istanbul, Bucharest, and Vancouver where he currently lives.

Andrei Codrescu sa mutat din România în S.U.A. in 1966. Prima sa carte de poezie “License to Carry a Gun” a câștigat premiul Big Table Poetry. A publicat de atunci numeroase colecții de poezie, nuvele și esee. Este un profesor distins de engleză și literatură la Louisiana State University și un comentator săptămânal la National Public Radio (NPR). A câștigat premiul Peabody si premiul Ovid. După reîntoarcerea în România ca jurnalist pentru a reporta evenimentele din 1989, a început sa scrie și să publice cărți scrie și in limba română.

Andrei Codrescu moved from Romania to the U.S. in 1966. His first book of poems, “License to Carry a Gun”, won the Big Table Poetry award. He has published numerous collections of poetry, novels and essays since. He is a MacCurdy Distinguished Professor of English and Comparative Literature at Louisiana State University, and a weekly commentator on National Public Radio (NPR). He won a Peabody Award and the Ovid Prize. After returning to Romania as a journalist to cover the events of 1989, he began writing and publishing a number of books written also in Romanian.


Gabriel Diaconu este medic psihiatru pregătit în Canada, specializat pe traume, drepturi umane, intervenții de criză, conflicte inter-etnice. Locuind în București în prezent unde supervizează o clinică privată de psihiatrie, Gabriel Diaconu a coordonat echipe de intervenție complexe în perioada următoare tragediilor colective. Este autor de articole medicale, cronicar și orator cu mai mult de 500 de articole publicate.
Gabriel Diaconu is a Canadian-trained psychiatrist, specialized in trauma, human rights, crisis intervention, inter-ethnic conflict and suicidology. Currently residing in Bucharest, where he supervises a private practice psychiatry clinic, Gabriel Diaconu has coordinated complex intervention teams in the aftermath of collective tragedies, including the Giulesti Maternity Fire (2010) and the Colectiv Club Fire (2015). He is a medical op-ed writer, a columnist and a public speaker, with more than 500 published articles in Romanian journals and magazines.


Gideon Jacobs este scriitor si artist rezident in Queens, New York. Este contributor pentru The New Yorker, The Paris Review, The New York Review of Books, BOMB Magazine, printre alte publicații. De asemenea face periodic proiecte care au ca scop sa prezinte textul în noi formate și contexte, scoțând cuvintele din paginile rectangulare albe și introducândule in spații non-tradiționale ale lumii digitale sau fizice.
Gideon Jacobs is a writer and artist based in Queens, New York. He contributes to The New Yorker, The Paris Review, The New York Review of Books, BOMB Magazine, among other publications, and is a columnist for VICE. He also periodically executes projects that aim to introduce writing in new contexts and formats, taking words off the white rectangular page and injecting them into non-traditional spaces of the digital and tangible world.


Adrian Văncică
este actor de teatru si film. Face parte din trupa de teatru a Teatrului Notara din București. A scris și a interpretat poezia “România, țara mea” în cadrul serialului Las Fierbinți.
Adrian Văncică is a Romanian theater and film actor. He is part of the Nottara Theater of Bucharest. He wrote and performed the poem “Romănia, țara mea” (“Romania, My Country”) while playing the character of Celentano in Las Fierbinți, a popular comedy show on ProTV.


Elena Tănase
este un jurnalist ce a lucrat pentru BBC World Service pentru opt ani in București si Londra. Sa alăturat canalului Digi24 în 2012, găzduind oaspeți la dezbaterea Km0, precum candidați la președinție miniștrii și personalități de cultură. În ultma vreme, Elena Tănase sa făcut cunoscută ca producător și prezentator de documentare istorice. Sa concentrat pe subiecte istorice ce au fost cenzurate sever de către regimul comunist, precum proiectul “Steel Crown” ce a durat doi ani, proiect dedicat dinastiei românești.
Elena Tănase is a Romanian journalist who worked with the BBC World Service for eight years in Bucharest and London. She joined Digi24, a news channel, in 2012, hosting guests in the Km0 debate who ranged from presidential candidates to ministers and cultural personalities. Lately, Elena Tănase has become known as a historical documentary producer and presenter. She has focused on historical subjects that were severely censored during the communist regime, such as her two-year long “Steel Crown” project dedicated to Romanian dynasty.


DESPRE EDITOR / ABOUT the EDITOR

Farah Nayeri scrie despre subiecte culturale pentru The New York Times. Cu domiciliul în Londra, a mai scris pentru secţiunile de artă din The Economist şi The Wall Street Journal. Originară din Iran, Farah Nayeri şi-a început cariera de jurnalistă ca reporter în Paris pentru Time Magazine, devenind mai târziu corespond- entă în Paris, Roma şi Londra pentru Bloomberg. Activează în domeniul jurnalismului cultural de 15 ani – ca scriitoare, crainică şi oratoare – şi cântă muzica clasică la pian.
Farah Nayeri is a writer, editor and conference speaker based in London. She writes on culture for The New York Times and has also written for the arts pages of The Economist and The Wall Street Journal. Originally from Iran, Farah Nayeri began her journalism career as a reporter for Time Magazine in Paris, and later became a correspondent of Bloomberg in Paris, Rome and London. She has been covering culture for 15 years and is a classical pianist.
Comanda CarteaTermeni și Condiții
Contact
Despre
© bundecitit.ro
Toate drepturile rezervate
Motor de cautare carti si oferte de carti.