Eseuri Etice


Autor:

Etichete:

Editura:
Paideia - 2015 - 286 de pagini

ISBN:
9786067480610
BDCID:
00232156

Descriere

Lectura eseurilor etice ale lui J. S. Mill, traduse acum pentru prima dată în limba română, este importantă pentru înţelegerea doctrinei morale a utilitarismului din mai multe puncte de vedere: plasează explicit în contextul istoric al polemicii utilitariste din prima jumătate a secolului al XIX-lea, oferă detalii preţioase, de natură socială, politică, economică, religioasă şi etică, precum şi o prezentare deschisă şi detaliată a principalelor critici adresate în epoca mişcării utilitariste şi o creionare a portretelor autorilor lor. De asemenea, în lipsa lecturii directe a operelor criticate de Mill, se pot înţelege mai bine din eseurile publicate aici detaliile principalelor teorii morale rivale. În ultimă instanţă, ele contribuie la satisfacerea uneia dintre condiţiile esenţiale ale oricărei hermeneutici corecte: plasarea comentatorului şi într-o perspectivă istorică. Utilitarismul este filosofia morală cea mai amplu discutată și cea mai temeinic articulată teoretic din peisajul cultural european. Originile sale moderne ne trimit în Anglia secolului al nouăsprezecelea, la opera unor autori iconoclaști, care au îndrăznit să sfideze nu numai sacralizata ordine politică și economică a vechiului regim, dar și ordinea lui axiologică, în particular cea morală, punând prin acest act de opoziþie vizionară chiar bazele doctrinare ale democraþiilor liberale moderne. Printre aceste figuri legendare se numără la loc de cinste și gânditorul ale cărui eseuri etice sunt traduse acum pentru prima oară în limba română, John Stuart Mill.

Comanda Cartea



Termeni și Condiții
Contact
Despre
© bundecitit.ro
Toate drepturile rezervate
Motor de cautare carti si oferte de carti.