Geografie, manual pentru clasa a V-a

Geografie, manual pentru clasa a V-a

Descriere

Acest manual este realizat integral dupa o structura logica considerata optima pentru varsta elevilor de clasa a V-a. Informatiile stiintifi ce sunt actualizate si explicate ireprosabil, in propozitii si fraze scurte, adresate direct elevilor si care nu pun probleme de intelegere. Majoritatea notiunilor stiintifi ce sunt insotite de o bogata documentare (fotografii, harti, grafice, tabele, texte etc.) si de exercitii practice. Domeniile de continut din programa sunt impartite in manual in mai multe unitati de invatare, fi ecare unitate fi ind compusa din mai multe lectii. Fiecare lectie este structurata in mai multe secvente sau sectiuni, in functie de competentele pe care urmeaza sa le formeze si de cunostintele pe care urmeaza sa le transmita, intitulate: Aminteste-ti!, Retine, Exerseaza, Clubul micilor geografi, Proiect in echipa si Stiati ca. Va garantam: - Exceptionala calitate a con tinutului - Competenta recunoscuta a au to rilor - Tinuta grafi ca de exceptie- Prin structura, manualul are un pronuntat caracter interactiv. - Limbajul este adaptat varstei elevilor. - Predomina activitatile de in va tare centrate pe elevi. - Informatia stiintifi ca este actua lizata. - Manualul propune o mare va rietate de itemi pentru evaluare. - Cunostintele si abilitatile dobandite de elevi sunt aplicate in situatii de viata. - Elevii descopera legaturile dintre geografi e si celelalte stiinte. - Realitatile geografi ce pot fi descrise de catre elevi prin fo losirea unor notiuni din matematica si din alte stiinte, ceea ce ii confera manualului un caracter transdisciplinar. - Utilizarea calculatorului de catre elevi in documentarea si investigarea geografi ca. Contine CD cu editia digitala a manualului.

Pe aceeași temă

Clasa 5,Mihaela Rascu,Nicolae Lazăr

Dorina Cheval,Constantin Furtuna

Cristina Maria Stoica,Violeta Dascalu,Diana Alexandra Popovici,Stefania Omrani

Manuela Popescu