Shrinking Cities in Romania. Orase romanesti in declin

Shrinking Cities in Romania. Orase romanesti in declin

Editura
An publicare
2019
Nr. Pagini
820
ISBN
2000000881713
Categorii

Descriere

***

Proiectul Shrinking Cities în România, conceput de curatoarea și arhitecta Ilinca Păun Constantinescu, a luat naștere în urma unei cercetări începute cu mai bine de zece ani în urmă. În formulă bilingvă și distribuite internațional, volumele vorbesc despre declinul și contracția orașelor românești, privite ca fenomen de amploare. Publicația urmărește structura expoziției-eveniment prezentate la MNAC în 2016, ce a reprezentat o premieră în discutarea și aducerea la lumină a acestui proces acut și omniprezent, completându-i substanțial conținutul prin articole extinse ale unor cercetători marcanți.În ciuda conotațiilor aparent exclusive negative, fenomenul de shrinkage este de fapt o forță motrice a modernizării și inovației, a reutilizării, a căutării de resurse alternative, a creației artistice, a reevaluării relațiilor interumane.***Shrinking Cities in Romania / Orașe românești în declin
Vol. 1: Research and Analysis / O cercetare criticăVol. 2: Responses and Interventions / Reacții și intervențiiEditor: Ilinca Păun ConstantinescuDOM publishers, Berlin & Editura MNAC, București, 2019ISBN 978-3-86922-372-8 (2 vol.)
Vol. 1:
ISBN 978-3-86922-352-0 (World Edition)
ISBN 978-606-9044-04-9 (Romanian Edition)
Vol. 2:
ISBN 978-3-86922-365-0 (World Edition)
ISBN 978-606-9044-05-6 (Romanian Edition)
***Concept: IDEILAGRAM
Asistență editorială: Laura Popa-Florea;
Coordonator Editura MNAC: Daniela Calciu;Coordonator DOM publishers: Philipp Meuser;Design grafic: Raymond Bobar;Infografice: Gabriela Belcineanu;Ilustrație copertă interioară: Alexandru Păun: Forme de shrinking cities românești,Traducător: Ioana Miruna Voiculescu;Corectură (Ro): Iulia Păun, Gabriela Belcineanu, Simona Necula, Larissa Luică;Corectură (En): Miron Huhulea; Liliana Iuga, Iulia Păun, Gabriela Belcineanu;Autori:Prefață: Ana Maria ZahariadeVol. 1: Philipp Oswalt,Tim Rieniets, Ilinca Păun Constantinescu, Vintilă Mihăilescu, Irina Tulbure, Vasile Ghețău, Gabriel Pascariu, Șerban Popescu-Criveanu, Augustin Ioan, Dana Vais, Angelica Stan, Toader Popescu, Bianca Mitrică, Bogdan Suditu, Ioan Ianoș, Liviu Ianăși, Vera Marin, Sorin Ioniță, Maria Voichiţa Grecu, Manuela Stănculescu, Ioana Tudora, Ilinca Păun Constantinescu, Tudor Constantinescu, Mihai Sima, Anca Trestian, Raluca Sabău, Stejara Timiș, Andreea Iancu, Ioana Cîrlig, Marin Raica, Irina Tulbure, Andreea Chirică, Celia Ghyka, Alex Călin, Radu Ponta, Oana Iacob, Tudor Giurgiu, Alexandru Belc, Gabriela Alexandrescu, Teodora Ana MihaiVol. 2: Cristina Sucală, Ion Barbu, Andrei Dăscălescu, Ilinca Păun Constantinescu, Dragoș Dascălu, Angelica Stan, Irina Pața, Ana-Maria Pălăduș, Emil Octavian Zorilă, Bogdan Jitea, Răzvan Delcea, Luminița Tatarici, Oana Chirilă, Patricia Blidariu, Răzvan Popescu, Silvia Boeriu, Daniela Calciu, Ina Stoian, Alex Axinte, Cristi Borcan, Oana Ţiganea, Simona Zărnescu- Braniște, Gabriela Pașcu, Marina Neagu, Alexandra Stoica, Mark Lorant MihatPostfață: Ștefan Ghenciulescu, Călin Dan ***Lucrarea de față analizează cazul României la aproape treizeci de ani de la dizolvarea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc (CAER) și a Pactului de la Varșovia. Într-o perioadă foarte scurtă, condițiile politice și economice s-au schimbat dramatic în întreaga Europă de Est, țările din această zonă trebuind să facă față unei economii de piață capitaliste globalizate. Modelul actual de globalizare reușește să stimuleze o creștere economică de ansamblu în majoritatea țărilor, dar o face cu prețul clivajelor spațiale și sociale. În studiul substanțial și detaliat realizat de Ilinca Păun Constantinescu și colaboratorii săi, găsim o înțelegere profundă a acestor probleme, bazată pe analiza fenomenului orașelor românești în declin. Studiul merge mult mai departe de atât, având curajul de a formula și iniția moduri constructive de abordare a acestor probleme și de a imagina un viitor pentru aceste locuri marginalizate. —Philipp OswaltCeea ce întreprinde acest volum este o lucrare unică, prima din România care pune laolaltă cercetări, idei și acțiuni privind fenomenul românesc de contracție urbană. Ne găsim în fața unui format de carte ambiguu, concomitent colectiv și de autor. La prima vedere este un repertoriu de idei și autori în dialog, la întâlnirea dintre domenii, perspective și mijloace de intervenție specific și nespecifice – un volum colectiv. Însă, siguranța teoretică cu care coordonatoarea regizează dialogul și prezența ei auctorială importantă, îi conferă și dimensiunea unui „volum de autor”. Totodată, fuziunea dintre rigoarea cercetării științifice, insolitul neliniștii artistice și generozitatea activismului social îi dezvăluie o cuprindere cu ținte multiple, care face formatul cu atât mai greu încadrabil în obișnuințele disciplinare ale României contemporane.—Ana Maria Zahariade

***The Shrinking Cities in Romania project, conceived by architect and curator Ilinca Păun Constantinescu, took shape after a research that has begun more than ten years ago. Written in English and Romanian and internationally distributed, the two 800 pages volumes discuss the shrinkage of Romanian cities, as a widespread phenomenon. The publication follows the structure of the exhibition presented at the MNAC in 2016, a pioneering initiative to raise awareness about an acute and pervasive, yet too little discussed matter, and substantially complements its contents through extensive articles by distinguished researchers. Although mostly perceived as a negative phenomenon, shrinkage can be a vector for modernization and innovation, re-use, alternative resources, artistic creation, and reevaluation of interpersonal relationships.Concept: IDEILAGRAMEditor: Ilinca Păun ConstantinescuEditorial Assistant: Laura Popa-Florea;MNAC Press Coordinator: Daniela Calciu;DOM publishers coordinator: Philipp Meuser;Graphic design grafic: Raymond Bobar;Infographics: Gabriela Belcineanu;Inside cover illustration: Romanian Forms of Urban Shrinkage, Alexandru Păun;Translator: Ioana Miruna Voiculescu;Copyediting (Ro): Iulia Păun, Gabriela Belcineanu, Simona Necula, Larissa Luică;Copyediting (En): Miron Huhulea, Liliana Iuga, Iulia Păun, Gabriela Belcineanu;Authors:Foreword: Ana Maria Zahariade;Vol. 1: Philipp Oswalt,Tim Rieniets, Ilinca Păun Constantinescu, Vintilă Mihăilescu, Irina Tulbure, Vasile Ghețău, Gabriel Pascariu, Șerban Popescu-Criveanu, Augustin Ioan, Dana Vais, Angelica Stan, Toader Popescu, Bianca Mitrică, Bogdan Suditu, Ioan Ianoș, Liviu Ianăși, Vera Marin, Sorin Ioniță, Maria Voichiţa Grecu, Manuela Stănculescu, Ioana Tudora, Ilinca Păun Constantinescu, Tudor Constantinescu, Mihai Sima, Anca Trestian, Raluca Sabău, Stejara Timiș, Andreea Iancu, Ioana Cîrlig, Marin Raica, Irina Tulbure, Andreea Chirică, Celia Ghyka, Alex Călin, Radu Ponta, Oana Iacob, Tudor Giurgiu, Alexandru Belc, Gabriela Alexandrescu, Teodora Ana MihaiVol. 2: Cristina Sucală, Ion Barbu, Andrei Dăscălescu, Ilinca Păun Constantinescu, Dragoș Dascălu, Angelica Stan, Irina Pața, Ana-Maria Pălăduș, Emil Octavian Zorilă, Bogdan Jitea, Răzvan Delcea, Luminița Tatarici, Oana Chirilă, Patricia Blidariu, Răzvan Popescu, Silvia Boeriu, Daniela Calciu, Ina Stoian, Alex Axinte, Cristi Borcan, Oana Ţiganea, Simona Zărnescu- Braniște, Gabriela Pașcu, Marina Neagu, Alexandra Stoica, Mark Lorant MihatAfterword: Ștefan Ghenciulescu, Călin DanThis book looks at Romania as a case study nearly thirty years after the collapse of the Council for Mutual Economic Assistance and the Warsaw Pact. In a very short time, political and economic conditions across Eastern Europe changed drastically, with affected countries being confronted with a globalized capitalist market economy. The current globalization model succeeds in stimulating overall economic growth in most nations, but does so at the cost of social and spatial division. The very substantial and precise study of Ilinca Păun Constantinescu and her team and partners provides a deep understanding of these issues by analyzing the shrinking cities phenomenon. And they even go one important step further, by daring to formulate and initiate constructive ways to address these issues and envisioning perspectives for these marginalized places.—Philipp OswaltThe unique achievement of this work is to have brought together research, theory, and action for the first time to deal with the issue of Romanian shrinking cities. The format of the publication is ambivalent, being at the same time an edited volume and an authored book. Built as a repertoire of arguments and authors that talk to each other at the intersection of disciplines, perspectives, and conventional and unconventional intervention tools, it reads like an edited volume. But then the theoretical confidence with which Ilinca Păun Constantinescu leads the dialogue and her significant auctorial presence point to an authored book. Further, this fusion between the rigor of scientific research, the quirkiness of artistic restlessness, and the selflessness of social activism reveals a multi-targeted approach, which makes the book the more difficult to fit into one of the usual disciplinary categories of contemporary Romania.—Ana Maria Zahariade

Pe aceeași temă