Celalalt Autentic.Lumea romaneasca in literatura de calatorie (1800-1850)


Etichete:
Editura:

An Aparitie:
2010
ISBN:
9789736682599
BDCID:
00173794

Descriere

Călătoria, fie medievală, fie modernă, s-a născut din dorinţa de a descoperi diversitatea, fiind totodată rezultatul setei de cunoaştere, al ambiţiei de a dobândi bunuri spirituale sau doar materiale. Unii călători erau mânaţi, în peregrinările lor, doar de plăcerea de a intra în contact cu civilizaţii diferite, de a le compara şi corela. Indiferent de scopul urmat, aşternute pe hârtie impresiile de călătorie sunt rezultatul unor fine observaţii, a unei adevărate disecţii a lumii înconjurătoare.
în ciuda diferenţelor economice, sociale, culturale, religioase, călătoriile au darul de a-i apropia pe oameni, oricât de mari ar fi distanţele ce separă ţările lor de baştină. Este grăitor în acest sens textul Fratelui Felix Fabri, dominican din Ulm, scris la întoarcerea din cele două lungi pelerinaje în Ţara Sfântă şi la sanctuarele Egiptului creştin: „Astfel se întâmplă ca cei care erau străini datorită depărtării să trăiască, prin navigaţie, în afecţiune. Cine ar fi crezut că Fratele ar putea deveni tovarăş al necredincioşilor şi amic al casei celor nebotezaţi?“.
Orice călător are dorinţa de a-i face şi pe ceilalţi părtaşi la voiajul său şi, în consecinţă, îşi descrie impresiile fie în scrisori, destinate doar unui grup familial restrâns, fie în jurnale, având ambiţia publicării lor, fie povesteşte doar, odată reîntors acasă. Şi astfel se nasc adevărate ghiduri de călătorie, rod al experienţei peregrinului, sugerând itinerarii, dezvăluind aspectele economice, culturale, sociale, spirituale ale locurilor prin care a trecut.
S-au scurs câteva decenii de la apariţia primului volum al seriei Călători străini despre ţările române, colecţie concepută şi realizată în Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, ca un vast corpus de izvoare narative externe, pornind din evul mediu şi continuând pentru epoca modernă.

Cuprins:

Adrian – Silvan Ionescu, Căsătorie, divorţ şi aventuri galante în ţinuturile româneşti în vremuri de tranziţie (1800 – 1859)

Nicoleta Roman, Căsătoria: un spectacol al vieţii din ţările române din perspectiva călătorilor străini

Daniela Buşă, Divorţul în relatările călătorilor străini din prima jumătate a secolului al XIX-lea

Raluca Tomi, O relatare anonimă de călătorie despre viaţa cotidiană din Principate: La description pittoresque de la Roumanie et de ses habitants

Radu Tudorancea, Ipostaze ale ,,loisir-ului” în spaţiul românesc. Relatări ale călătorilor străini din prima jumătate a secolului al XIX-lea

Bogdan Popa, Librăria lui Friedrich Wallbaum. Carte şi societate urbană în Bucureştiul secolului al XIX-lea

Irina Gavrilă, Consideraţii urbanistice şi demografice asupra capitalelor ţărilor române în literatura de călătorie (1800-1850)

Marian Stroia, Călătorii europeni şi realitatea politică românească în prima jumătate a secolului al XIX-lea. O vedere de ansamblu

Constantin Ardeleanu, Călătoria în Banat a baronului Frederick John Monson (1839)

Constantin Ardeleanu, Călătoria în Principatele române a lui William Lennox Lascelles Fitzgerald, Lord de Ros (1835)

Comanda CarteaTermeni și Condiții
Contact
Despre
© 2000 - 2020 bundecitit.ro - Toate drepturile rezervate
Motor de cautare carti si oferte de carti.
Parteneri: Zippit