Termeni și condiții


Descriere

Bundecitit.ro pune la dispoziția utilizatorilor o platformă online de tip bookmarket, ce vizează inlesnirea procesului de circulație a cărtii,  între aceștia.
Bundecitit.ro oferă acest serviciu gratuit, tutror persoanelor cu varsta peste 12 ani.

Confidențialitate

Bundecitit.ro nu face public și nu utiizează in vreun alt mod decât cel declarat, informațiile cu caracter senzitiv ale utilizatorilor săi, 
Bundecitit.ro foloseste cookie-uri pentru a putea oferi utilizatorilor săi un sistem de gestionare a contului și o navigare logică și fluenta între secțiunile contului său.

Obligațiile Utilizatorului

Utilizatorii platformei Bundecitit.ro se obliga , prin acceptarea prezentei, la

  • Neutilizarea platformei in alte scoprui decât cele declarate ori intenționate de administrator.
  • Asigurarea disponibilității cărții în momentul adăugării acesteia in platforma Bundecitit.ro, precum si modificarea statusului acesteia imediat ce aceasta își pierde disponibilitatea, indiferent de mijloacele care au dus la aceasta modificare.
  • Verificarea cu atentie la datele funizate in momentul înregistrării pe site, întrucat aceste date nu pot fi modificate ulterior.
  • Să nu furnizeze date cu caracter senzitiv in canalele de comunicare (cereri) inițiate in platforma Bundecitit.ro, indiferent de sensul in care comunicarea se inițializează ( vânzător - cumpărător sau cumpărător - vânzător ).

Termeni de Utilizare

Bundecitit.ro nu își asumă și nu deține drept, de orice natură, asupra informațiilor adăugate de utilizatori, aceștia fiind direct raspunzători de autenticitatea acestora și în drept de răspundere directă pentru orice iincălcare a legii.
Bundecitit.ro îndeamna toți utilizatorii la decentă și vigilență în comunicare și tranzactionare. 
Bundecitit.ro reprezintă doar canalul de mediere între cumpărător și vânzător, neintervenind în niciun mod asupra acestui proces. Serviciul pus la dispozitie pe bundecitit.ro este gratuit, acesta necerând și neobținând niciun fel de venit de orice natură.

Bundecitit.ro poate suspenda si bloca accesul oricărui utilizator fără o nitificare prealabilă, în cazul constatării vreunei abateri de la termenii și condițiile preentate.

Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Înregistrarea unui cont pe platforma Bundecitit.ro atrage dupa sine acceptarea obligatorie a prezentului document.


Documentul a fost updatat la data de 29.10.2015, și poate suferi modificări fără o notificare in prealabil a utilizatorului.