Ultima ţigară a lui Fondane

Ultima ţigară a lui Fondane , Cătălin Mihuleac


Ultima ţigară a lui Fondane conţine treisprezece microromane halucinante cu miez evreiesc. Savuroase, surprinzătoare în balansul lor continuu de la tristeţe la veselie, de la moarte la viaţă, de la resemnare la speranţă, ele îmbină într-un dozaj misterios ficţiunea cu realitatea istorică. Aceste scrieri sînt indisolubil legate de America de peste pogrom, romanul bestseller bazat pe documente de epocă tulburătoare din România interbelică. Dacă în roman intriga se desfăşoară pe două direcţii paralele, noul volum surprinde o multitudine de planuri şi situaţii, învăluite metaforic în norii ultimei ţigări fumate de Fondane, înainte de execuţia sa de la Auschwitz. În ipostazele de victimă, călău ori simplu figurant apar, alături de oameni obişnuiţi, Benjamin Fondane, Marilyn Monroe, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Adolf Eichmann, Emil Cioran, primarul Cernăuţiului, Traian Popovici, sau cuplul Billy Wilder & I.A.L. Diamond. Dar şi profesorul universitar Ioan Gottlieb, marele privitor la stele pe timpul detenţiei sale de la Mauthausen, căruia autorul i-a promis că va scrie cîndva o nuvelă frumoasă avîndu-l ca erou. Istoriile lui Cătălin Mihuleac cuceresc printr-un stil seducător – melanj de rigoare lingvistică şi documentară –, prin tandreţe şi fineţe în redarea şi decriptarea comportamentelor.
Noua