Tratat de psihologia personalității

Tratat de psihologia personalității , Mihai Aniţei, Mihaela Chraif, Vlad Burtăverde, Teodor Mihăilă


Tratatul de față propune o abordare exhaustivă asupra personalității, analizând acest concept din perspectiva curentelor semnificative ale psihologiei moderne, dar și din unghiul geneticii și neuroștiințelor, al psihopatologiei și teoriilor organizaționale. Tratatul înfățișează în primele capitole teoriile de bază ale personalității: de la psihanaliză, cognitivism și behaviorism la abordarea centrată pe "trăsăturile de personalitate" (incluzând instrumentele Big Five și 16-PF). În continuare, sunt explicate relațiile dintre personalitate și profesie din perspectiva psihologiei organizaționale, cu accent pe leadership, performanță și stresul profesional. După ce sunt explicate pe larg corelațiile dintre anumite trăsături de personalitate cu unele comportamente specifice (de ordin social, sexual, alimentar sau agresiv), tratatul se încheie cu prezentarea celor mai uzitate instrumente standardizate de evaluare a personalității (MMPI, NEO-PI-R etc.). Scris într-un limbaj clar și accesibil, tratatul se adresează nu doar studenților, ci și practicienilor din psihologie, sociologie, educație sau asistență socială. Cuprins extins: Cuvânt-înainte
Partea întâi Introducere în conceptul de personalitate
Capitolul  1. Scurt istoric al conceptului de personalitate
Capitolul  2. Definirea personalității

Partea a doua Teoriile personalității
Capitolul  3. Teoria biologică a personalității
Capitolul  4. Teoria genetică și enviromentală a personalității
Capitolul  5. Teoria evoluționistă a personalității
Capitolul  6. Teoria psihodinamică a personalității
Capitolul  7. Teoria umanistă a personalității
Capitolul  8. Teoria comportamentală a personalității
Capitolul  9. Teoria cognitivă a personalității
Capitolul 10. Teoria trăsăturilor de personalitate

Partea a treia Personalitate și profesie
Capitolul 11. Personalitatea și performanța în muncă
Capitolul 12. Personalitate și atitudini, comportamente organizaționale
Capitolul 13. Personalitate și leadership
Capitolul 14. Personalitatea și stresul ocupațional
Capitolul 15. Personalitatea modală

Partea a patra Personalitate și comportament
Capitolul 16. Personalitate și diferențe interculturale
Capitolul 17. Personalitate și comportament social
Capitolul 18. Personalitate și sexualitate
Capitolul 19. Tulburările de personalitate
Capitolul 20. Personalitate și comportament alimentar
Capitolul 21. Personalitate și comportament proactiv/agresiv

Partea a cincea Evaluarea personalității
Capitolul 22. Elemente de bază în măsurarea psihologică
Capitolul 23. Evaluarea personalității
Referințe bibliografice
Noua