Terapia prin flori

Terapia prin flori , Edward Bach


Edward Bach pleacă de la premisa că toate bolile care afectează organismul uman au ca origine dezechilibre sufleteşti şi / sau spirituale. Aceste dezechilibre din plan subtil-energetic provin, după el, de la felul eronat al omului modern de a vedea şi înţelege lucrurile şi evenimentele care-l înconjoară, ceea ce aduce cu sine tot felul de stări şi comportamente negative: culpabilitate, absenţa perspectivelor, neîncredere în viitor, autodistrugere. Bach a identificat şi studiat treizeci şi opt de stări sufleteşti susceptibile să genereze dezechilibre mai mult sau mai puţin grave în fiinţa umane, cu consecinţe asupra stării de sănătate. El susţine că acestea se regăsesc în egală măsură la toate popoarele globului, cu mici diferenţe, independent de cultură sau religie. Terapia având la bază remediile florale Bach îşi propune să restabilească echilibrul psihic al subiectului, eliminându-i gândurile inconştiente negative, distructive pentru fiinţa sa.
Noua