Teologia politica a lui Pavel

Teologia politica a lui Pavel , Jacob Taubes


În februarie 1987, cu câteva săptămâni înaintea morţii sale, Jacob Taubes a ţinut, în faţa unui mic grup de ascultători, patru prelegeri despre Pavel, pe care le-a conceput drept testamentul său spiritual. Editate pe baza unei înregistrări audio, ele formează substanţa cărţii Teologia politică a lui Pavel. Ca un outsider radical, Taubes păşeşte pe terenul cercetării paulinice, propunând o contra-lectură a Epistolei către Romani, prin care pune temele tradiţionale în contexte cu totul noi, spre a scoate la lumină trăsăturile iudaice eradicate la Pavel cel creştin. Taubes îşi înţelege confruntarea cu Pavel cel iudaic, nu ca pe un act de reconstrucţie ştiinţific istorică, ci îl interesează mai degrabă ca, în acest punct crucial dintre iudaism şi creştinismul primitiv, să deschidă perspective asupra unor viziuni care, prin consolidări instituţionale de ambele părţi, au fost îngropate şi reprimate total în evoluţia istorică. JACOB TAUBES (1923-1987), filosof, istoric al religiilor, rabin. S-a născut la Viena, a studiat în Elveţia, la Zürich şi Basel, iar apoi a lucrat în cadrul Seminarului Teologic Evreiesc din New York, la Universitatea din Ierusalim
şi la Universitatea Harvard. În Statele Unite ale Americii a predat la universităţile Princeton şi Columbia. Din 1966 a ţinut cursuri şi seminarii la Freie Universität din Berlin şi la Maison des Sciences de l’Homme din Paris. Scrieri: Abendländische Eschatologie [Escatologia occidentală] (1947), singura carte publicată în timpul vieţii. A editat trei lucrări tematice intitulate Religionstheorie und Politische Theologie [Teorie a religiei şi teologie politică] (1983-1987). Postum, i-au fost editate volumele: Ad Carl Schmitt. Gegenstrebige Fügung [Lui Carl Schmitt. Potrivire împotriva firii] (1987), Die Politische Theologie des Paulus [Teologia politică a lui Pavel] (1993), Vom Kult zur Kultur. Gesammelte Aufsätze zur Religions- und Geistesgeschichte [De la cult la cultură. Eseuri de istorie şi filosofie a religiei] (1996), Der Preiss des Messianismus. Briefe von Jacob Taubes an Gershom Scholem und andere Materialen [Preţul mesianismului. Scrisori către Gershom Scholem şi alte materiale] (2006).
Noua