Summa theologică. Volumul III , Toma D'Aquino


Summa theologica este cea mai importantă operă a lui Toma din Aquino și oferă spectacolul unei magnifice vieți intelectuale, răspunzînd unor exigențe didactice de sistematizare a cunoașterii teologice și filosofice din secolul al XIII-lea. Acest volum, al treilea din seria prezenței versiuni românești a Summei, conține a două jumătate a celei de-a două părți a lucrării, în care sînt tratate teme precum etică și filosofia dreptului. El apare după publicarea în 2009, la Editură Polirom, a primului volum, seria urmînd a fi completată cu celelalte două volume: volumul ÎI va conține prima jumătate a celei de-a două părți, dedicată antropologiei, filosofiei politice și, de asemenea, eticii, iar ultimul va conține partea a treia și suplimentul lucrării, care tratează chestiunile de christologie și teoria sacramentelor.  
Noua