Noul Cod penal si 11 legi uzuale. Actualizat 29 septembrie 2015

Noul Cod penal si 11 legi uzuale. Actualizat 29 septembrie 2015 , -


În lucrarea Noul Cod penal și 11 legi uzuale este redat textul noului Cod penal, însoțit de trimiteri la dispozițiile de interpretare și de punere în aplicare, la vechile reglementări și la legislația conexă.

Noul Cod penal și 11 legi uzuale mai include Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a noului Cod penal (în extras), precum și 10 legi speciale care conțin dispoziții penale (cele privind spălarea banilor, traficul și consumul ilicit de droguri, corupția, evaziunea fiscală, terorismul, prevenirea și combaterea traficului de persoane, a criminalității informatice, a criminalității organizate și a pornografiei, interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război). Chiar dacă unele dintre infracțiuni au fost preluate în noul Cod penal și dispozițiile care le prevedeau au fost abrogate, legile continuă să prezinte interes în privință înțelesului unor termeni folosiți, a modalităților de prevenire a faptelor respective, a cooperării internaționale etc.

Noul Cod penal și 11 legi uzuale cuprinde deciziile Curții Constituționale prin care au fost declarate neconstituționale unele dispoziții din noul Cod, precum și toate deciziile de admitere pronunțate de Completul competent să judece recursul în interesul legii și Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală ale înaltei Curți de Casație și Justiție până la data de 29 septembrie 2015.
Noua