Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă. Actualizat 6 octombrie 2015

Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă. Actualizat 6 octombrie 2015 , ***


Gabriel BOROI și Delia Narcisă THEOHARI – Scurte considerații pe marginea unor dispoziții de drept procesual civil interpretate neunitar în practică judiciară.


Noul Cod civil. Noul Cod de procedura civilă reunește cele două noi legi în materie civilă și de procedura civilă, oferind o bază teoretică de studiu practicienilor, cadrelor didactice, studenților, dar și tuturor celor implicați în interpretarea și aplicarea noilor dispoziții.

Sub fiecare articol al celor două coduri sunt indicate textele corespondențe din actele normative care au fost abrogate și al căror conținut a fost absorbit în noile reglementări (Codul civil de la 1864, respectiv Codul de procedura civilă de la 1865, Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958, Legea nr. 105/1992, O.G. nr. 5/2001 sau O.U.G. nr. 119/2007); în plus, acolo unde este cazul, se fac trimiteri la legislația conexă.

De asemenea, în lucrarea Noul Cod civil. Noul Cod de procedura civilă sunt redate extrase dindeciziile Curții Constituționale prin care s-a constatat neconstituționalitatea unor dispoziții ale noului Cod de procedura civilă, precum și din deciziile în interesul legii și hotărârile prealabileale Înaltei Curți de Casație și Justiție.


Pentru a veni în sprijinul practicienilor, în această ediție sunt incluse scurte considerații pe marginea unor dispoziții de drept procesual civil interpretate neunitar în practică judiciară, studiu realizat de Profesorul Gabriel Boroi și Delia Narcisă Theohari, judecător la Tribunalul București.

Pe lângă cele două noi coduri, sunt prezentate în extras Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a noului Cod civil, Legea nr. 76/2012 de punere în aplicare a noului Cod de procedura civilă și Legea nr. 2/2013 prin care s-a amânat aplicarea unor dispoziții procedurale până la 1 ianuarie 2016.


Cartea Noul Cod civil. Noul Cod de procedura civilă mai conține câte o tablă de materii detaliată, precum și câte un index alfabetic pentru fiecare cod, care nu fac parte din textul oficial, ci au fost întocmite pentru a facilita orientarea și identificarea mai rapidă a instituțiilor/cuvintelor-cheie căutate.
Noua

Carti pe aceeasi tema