Matematica clasa a IV-a. Manual

Matematica clasa a IV-a. Manual , Rodica Chiran


Cuprins: Recapitulare prin exercitii si probleme, Numere naturale mai mici sau egale cu 1 000 000, Operatii cu numere naturale  de la 0 la 1 000 000, Inmultirea numerelor naturale, Impartirea numerelor naturale, Fractii, Probleme, Elemente intuitive de
Noua