Marea carte a corpului omenesc , Larousse


Marea carte a corpului omenesc este o enciclopedie ilustrată despre corpul omenesc, structurată pe capitole care prezintă succint mecanismele corpului, ce funcţii au diverse organe, sfaturi referitoare la îngrijirea lui, o detaliere a etapelor vieţii şi progresele ce se întrevăd în viitorul apropiat în domeniul roboticii şi al medicinei.
Noua