Legile administraţiei publice. Actualizat 30 octombrie 2015

Legile administraţiei publice. Actualizat 30 octombrie 2015 , Ovidiu Podaru


Aflata la cea de-a 6-a editie, lucrarea Legile administratiei publice cuprinde reglementarile juridice esentiale in materia administratiei publice, in baza carora autoritatile isi desfasoara activitatea. In cuprinsul culegerii Legile administratiei publice veti regasi actele referitoare la:
•    contenciosul administrativ si dispozitiile procedurale civile aplicabile in materie;
•    organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor;
•    institutia prefectului;
•    administratia publica locala;
•    statutul functionarilor publici;
•    serviciile comunitare de utilitati publice;
•    solutionarea petitiilor;
•    procedura aprobarii tacite;
•    contractele de concesiune si contractele de achizitie publica;
•    proprietatea publica si bunurile care fac obiectul acesteia; 
•    exproprierea;
•    parteneriatul public-privat. Toate actele normative sunt actualizate la data de 30 octombrie 2015, iar, acolo unde a fost cazul, au fost inserate extrase din deciziile Curtii Constitutionale, respectiv din deciziile in interesul legii si hotararile prealabile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Volumul Legile administratiei publice este ingrijit de conf. univ. dr. Ovidiu Podaru si se adreseaza studentilor la facultatile de drept sau de administratie publica, dar si tuturor celor care lucreaza in administratia publica sau sunt implicati in procedurile de achizitii publice si concesiuni.Cuprins extins: 1. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
2. Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
3. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului
4. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
5. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
6. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice
7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite
8. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
9. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
10. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
11. Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 (extras)
12. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil (extras)
13. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
14. Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
15. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
16. Legea nr. 178/2010 a parteneriatului public-privat
17. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (extras)
Noua

Carti pe aceeasi tema