Legea contenciosului administrativ și 5 legi uzuale. Actualizat 6 ianuarie 2016

Legea contenciosului administrativ și 5 legi uzuale. Actualizat 6 ianuarie 2016 , ***


 Legea contenciosului administrativ și 5 legi uzuale cuprinde Legea nr. 554/2004, precum și alte 5 acte normative conexe, și anume: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și Ordonanța Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, textele acestora fiind actualizate până la data de 6 ianuarie 2016. 
Noua

Carti pe aceeasi tema