Ion

Ion , Liviu Rebreanu


Ion e cea mai puternica creaţie obiectivă a literaturii române, şi cum procesul firesc al epicei e spre obiectivare poate fi pus pe treapta ultimă a scării evolutive. EUGEN LOVINESCUÎntr-o icoană complexă, vie fără exuberanţă, bogată în amănunte de observaţie, interesantă totuşi prin linia ei generală, d. Liviu Rebreanu ne-a înfăţişat, cu primul său roman Ion, viaţa românească a Ardealului.TUDOR VIANU
Noua