Introducere în SPSS pentru cercetarea socială şi de piaţă , Marian Vasile


Volumul oferă profesioniştilor din domeniul sociologiei şi marketingului noţiuni teoretice şi aplicaţii practice pentru calculul şi analiza datelor statistice cu ajutorul SPSS, versiunea 17. Studenţii şi profesorii de la facultăţile de sociologie, marketing şi administrarea afacerilor, masteranzii, doctoranzii şi cercetătorii găsesc aici informaţii necesare cu privire la crearea şi gestionarea bazelor de date, curăţarea şi validarea lor, explorarea datelor, tratarea nonrăspunsurilor. Pe lângă prezentarea etapelor analizei statistice, diferitele capitole propun exerciţii de verificare şi consolidare a cunoştinţelor, precum şi exemple de analize pentru cei care nu doresc să memoreze formule, ci să înţeleagă cum pot face o astfel de analiză pe baza propriilor date utilizând SPSS.
Noua