Introducere în metodologia cercetării sociologice

Introducere în metodologia cercetării sociologice , Lazăr Vlăsceanu


Metodologia de cercetare se bazeaza de regula pe cunoasterea deja verificata si pe povestile de succes dintr-un anumit domeniu. Acest fapt poate stimula activitatea de cercetare in cazul unora, dar risca si sa blocheze imaginatia creatoare sau elaborarea de noi alternative teoretice in cazul altora. Urmarind sa raspunda cerintei de a contribui la promovarea unei sociologii cit mai imaginative, care sa reflecte configurarile societatii actuale, volumul propune analize critice si abordari alternative ale metodologiilor sociologice. Intrucit sociologia nu poate fi pe deplin independenta de alte stiinte sociale, abordarile metodologice prezentate au si caracter interdisciplinar, incluzind elemente comune economiei, stiintei politice, psihologiei sau istoriei. Analizele si informatiile prezentate sint menite sa ofere sociologilor – cercetatori, practicieni sau studenti –, dar si celor care lucreaza in alte domenii ale stiintelor sociale o sinteza critica si o deschidere necesara catre cele mai actuale moduri de constructie teoretica in sociologie si de actiune practica in lumea sociala.Cuprins extins: Metodologia cercetarii: intre teorie si normativitate
Orientari ale practicii metodologice
Geneza proiectului metodologic
Referinte ontologice ale analizei sociale
Investigatia empirica si analiza datelor
Implicatii metodologice ale schimbarilor unor presupozitii teoretice
Explicatia in sociologie. O abordare metateoretica
Noua