Insolvența persoanei fizice. Tratamentul juridic al supraîndatorării consumatorului

Insolvența persoanei fizice. Tratamentul juridic al supraîndatorării consumatorului , Daniela Deteșan


Lucrarea reprezinta prima abordare teoretica explicativa din literatura juridica româna a fenomenului supraindatorarii persoanei fizice in calitate de consumator, prin analiza punctuala si sistematica a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanei fizice prezentata in comparatie cu legislatia din alte state, documentata cu opinii din doctrina internationala si solutii jurisprudentiale europene.    Din pozitia de practician – judecator la Tribunalul Caras-Severin –, autoarea propune solutii in vederea interpretarii acelor norme sau institutii carora legea nu le ofera o reglementare suficienta sau clara.Cuprins extins: Capitolul I. Istoricul legislaţiei insolvenţei persoanei fizice
Secţiunea 1. Privire istorică asupra conceptului de insolvenţă a persoanei fizice
§1. Debitor şi creditor în societatea primitivă
§2. Antichitatea
§3. Legea romană
§4. Grecia Antică
§5. Europa Evului Mediu
§6. Legea iudaică
§7. Statele Unite ale Americii
Secţiunea a 2-a. Evoluţia legislaţiei insolvenţei persoanei fizice în dreptul român
§1. Legislaţia română a Evului Mediu
§2. Codul comercial român din 1887
§3. Legislaţia contemporană privind insolvenţa
Capitolul al II-lea. Supraîndatorarea persoanei fizice consumator
Secţiunea 1. Conceptul de supraîndatorare a consumatorului
Secţiunea a 2-a. Cauzele supraîndatorării
§1. Cauze care privesc comportamentul financiar al consumatorului
§2. Cauze care privesc atitudinea băncilor faţă de activitatea de creditare
Secţiunea a 3-a. Modele de măsurare a supraîndatorării
§1. Modelul administrativ
§2. Modelul subiectiv
§3. Modelul obiectiv
§4. Modelul Life Cycle/Permanent Income
Capitolul al III-lea. Tratamentul juridic al supraîndatorării instalate a consumatorului
Secţiunea 1. Tratamentul juridic al supraîndatorării instalate
Secţiunea a 2-a. Scopul Legii privind procedura insolvenţei persoanei fizice
Secţiunea a 3-a. Drept comparat
Secţiunea a 4-a. Principiile procedurii insolvenţei persoanei fizice
§1. Principiile cuprinse în documente internaţionale
1.1. Principiile INSOL Internaţional (2001)
1.2. Principiile Comitetului Economic şi Social European
1.3. Principiile Iniţiativei de la Viena (2012)
§2. Principiile prevăzute în legea română privind procedura insolvenţei persoanei fizice
2.1. Acordarea unei şanse debitorilor de bună-credinţă de redresare a situaţiei financiare, prin intermediul unui plan de rambursare a datoriilor
2.2. Facilitarea negocierii/renegocierii amiabile a creanţelor şi a încheierii unui acord al creditorilor cu debitorul asupra planului de rambursare a datoriilor
2.3. Sprijinirea ieşirii din starea de insolvenţă a debitorului, inclusiv prin descărcarea de datorii, în condiţiile legii, într-un mod sistematic şi raţional, astfel încât debitorul să fie motivat să facă eforturi pentru a desfăşura activităţi generatoare de venituri, să fie facilitată reinserţia acestuia în mediul social şi contribuţia sa la viaţa economică a comunităţii, conform cu nivelul de pregătire profesională şi experienţa acumulată
2.4. Maximizarea, printr-o procedură colectivă, a gradului de recuperare a creanţelor şi a gradului de valorificare a activelor, atunci când este cazul
2.5. Asigurarea, în cadrul procedurii colective, a unui tratament echitabil al creditorilor şi a unui tratament egal pentru creditorii de acelaşi rang
2.6. Recunoaşterea drepturilor existente ale creditorilor şi respectarea ordinii de prioritate a creanţelor, având la bază un set de reguli clar determinate şi uniform aplicabile
2.7. Asigurarea unor proceduri de insolvenţă eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de comunicare şi derulare a procedurii într-un termen rezonabil, într-o manieră obiectivă şi imparţială, cu minimum de costuri pentru creditori, debitori, instituţii şi autorităţi publice, precum şi pentru orice alte entităţi implicate
2.8. Asigurarea unui grad ridicat de transparenţă şi previzibilitate în procedură, cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi cu protejarea datelor cu caracter personal
2.9. Drept comparat
Capitolul al IV-lea. Domeniul şi caracterele procedurii insolvenţei persoanei fizice
Secţiunea 1. Domeniul Legii nr. 151/2015
§1. Condiţia domiciliului persoanei fizice
§2. Condiţia insolvenţei
§3. Condiţia insolvabilităţii
§4. Condiţia persistenţei în timp a insolvabilităţii
§5. Condiţia valorii-prag
§6. Nivelul de trai rezonabil
Secţiunea a 2-a. Distincţii între scopul procedurii insolvenţei profesioniştilor şi cel al procedurii insolvenţei persoanei fizice
Secţiunea a 3-a. Caracterele procedurii insolvenţei persoanei fizice
§1. Caracterul colectiv
§2. Caracterul concursual
§3. Caracterul egalitar
§4. Caracterul unitar
§5. Caracterul administrativ-judiciar
§6. Caracterul de remediu şi sancţiune
§7. Caracterul voluntar şi personal
§8. Caracterul transparent
§9. Caracterul special şi prioritar
Secţiunea a 4-a. Domeniul legislaţiei insolvenţei persoanei fizice în alte jurisdicţii internaţionale
Capitolul al V-lea. Participanţii la procedura insolvenţei persoanei fizice
Secţiunea 1. Debitorul – iniţiatorul procedurii
§1. Calitatea de persoană fizică
§2. Buna-credinţă
§3. Obligaţiile debitorului în procedura pe bază de plan de rambursare
§4. Obligaţiile debitorului în procedura prin lichidare de active
§5. Obligaţiile debitorului în procedura simplificată
§6. Obligaţiile debitorului în supraveghere postprocedură de insolvenţă
§7. Limitele dreptului de dispoziţie al debitorului asupra activului şi pasivului
Secţiunea a 2-a. Categoriile de debitori excluşi de la accesul în procedură
§1. Debitorul dintr-o procedură anterioară
§2. Debitorul dintr-o procedură anterioară închisă din motive imputabile
§3. Debitorul condamnat definitiv
§4. Debitorul concediat din motive imputabile
§5. Debitorul care a refuzat un loc de muncă
§6. Debitorul care a făcut cheltuieli voluptuare
§7. Debitorul care şi-a determinat sau înlesnit insolvenţa
§8. Debitorul care are deschisă o procedură
Secţiunea a 3-a. Fine de neprimire a cererii debitorului în legile insolvenţei persoanei fizice din alte ţări
Secţiunea a 4-a. Reguli speciale privind transmiterea calităţii procesuale în procedura insolvenţei
§1. Transmiterea calităţii procesuale în Legea nr. 151/2015
§2. Drept comparat
Secţiunea a 5-a. Creditorii
§1. Calitatea de creditor
§2. Excepţia – creditor declanşator
§3. Creditor înrudit cu debitorul
§4. Drepturile şi atribuţiile creditorilor în procedură
Secţiunea a 6-a. Organele care aplică procedura de insolvenţă
§1. Aspecte introductive
§2. Comisia de insolvenţă
2.1. Comisia de insolvenţă la nivel central
2.2. Atribuţiile comisiei de insolvenţă la nivel central
2.3. Comisia de insolvenţă la nivel teritorial
2.3.1. Compunerea comisiei
2.3.2. Competenţa teritorială
2.3.3. Competenţa materială
2.3.4. Competenţa funcţională
2.3.5. Actele emise de comisie
2.4. Natura juridică a deciziilor comisiei de insolvenţă
2.5. Drept comparat
§3. Administratorul procedurii şi lichidatorul pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice
3.1. Dobândirea calităţii de administrator al procedurii sau de lichidator
3.2. Desemnarea administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice
3.3. Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice
3.4. Înlocuirea administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice
3.4.1. Motive de înlocuire a administratorilor şi lichidatorilor
3.4.2. Calea de atac împotriva soluţiilor referitoare la înlocuire
3.5. Atribuţiile administratorului procedurii în cadrul procedurii prin plan de rambursare
3.6. Atribuţiile lichidatorului în cadrul procedurii prin lichidare de active
§4. Instanţele judecătoreşti
4.1. Caracterizare
4.2. Competenţa materială
4.3. Competenţa teritorială
4.4. Reguli de management al dosarelor în instanţă
4.5. Judecătorul specializat pentru insolvenţa persoanelor fizice
Capitolul al VI-lea. Desfăşurarea procedurii de insolvenţă
Secţiunea 1. Prezentarea generală a formelor procedurii
Secţiunea a 2-a. Cererea
§1. Elementele cererii debitorului
§2. Procedura în faţa comisiei
Secţiunea a 3-a. Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”
Secţiunea a 4-a. Procedura de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor
§1. Efectele admiterii în principiu a cererii debitorului
§2. Primele măsuri şi tabelul preliminar de creanţe
§3. Planul de rambursare a datoriilor
§4. Închiderea procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare
Secţiunea a 5-a. Procedura judiciară de insolvenţă prin lichidarea activelor debitorului
§1. Efectele deschiderii procedurii prin lichidare de active
§2. Desfăşurarea şi închiderea procedurii de insolvenţă prin lichidare de active
§3. Darea în plată specială
Secţiunea a 6-a. Drept comparat
Secţiunea a 7-a. Procedura simplificată de insolvenţă
§1. Analiza riscului de neconstituţionalitate a normei
§2. Procedura aplicabilă debitorilor fără venituri şi fără active
§3. Efectele admiterii cererii debitorului
§4. Drept comparat
Secţiunea a 8-a. Eliberarea de datorii reziduale
Concluzii
Anexa nr. 1. Instituţii financiare nebancare (IFN) - credite acordate pe tipuri de sectoare instituţionale
Anexa nr. 2. Credite acordate gospodăriilor populaţiei
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4. Tabel cu legislaţia insolvenţei persoanei fizice şi registrele publice
Bibliografie
Index
Noua

Carti pe aceeasi tema