Identități sociale, culturale, etnice și religioase în comunism

Identități sociale, culturale, etnice și religioase în comunism , Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului


Volum apărut sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc și a Memorialului Rezistenței Anticomuniste „Țara Fagărașului”.

Păstrarea identității sub un regim opresiv a fost o problemă cu care s-au confruntat atât românii, cât și locuitorii altor țări comuniste, ca Bulgaria, Polonia sau fosta Iugoslavie. Cele 37 de studii reunite în volum abordează această problemă din perspective diferite – socială, culturală, etnică și religioasă. Pe bază documentelor de arhivă, a interviurilor și cercetărilor efectuate în țară și în străinătate, autorii reconstituie portrete ale unor oameni care au luptat prin orice mijloace împotriva regimului comunist, de la trimiterea de scrisori anonime către autorități, până la proteste publice sau chiar rezistență armată. Lor li se alătură cei care au ales lupta pentru păstrarea identității minorităților naționale sau religioase, că sașii transilvăneni, populația turcă și tătară din Dobrogea, comunitățile musulmane din Bulgaria. Prezentând aspecte diverse ale regimurilor comuniste și ale rezistenței împotriva acestora, volumul oferă o imagine complexă a realității din câteva țări aflate în spatele Cortinei de Fier.Cuprins extins: Identitatea morţii. Victime şi responsabili în colonia de muncă Periprava • Propagandiştii Partidului Comunist. Cîteva portrete • Destinul postconcentra-ţionar al arhitecţilor întemniţaţi politic (1944-1964) • Trei dimensiuni ale unei cercetări privind istoria şi memoria femeilor în timpul comunismului în Polonia • Presă
propagandă şi construcţie identitară. Festivalul Mondial al Tineretului
Bucureşti
1953 • Identitatea culturală iugoslavă – o realitate inacceptabilă în federaţia socialistă multinaţională iugoslavă • Problema „Naţionalişti Germani” în activitatea Securităţii (1948-1964) • Identitatea baptistă şi comunismul în România • Vedere de pe Tamisa. Persecuţiile împotriva clericilor ortodocşi în România anilor ’70-’80 reflectate în arhiva Institutului Keston
Noua